DE RAADSVERGADERING VAN 29 APRIL A.S.; EEN VOORUITBLIK

De eerstkomende gemeenteraadsvergadering zal zijn op donderdag 29 april a.s.

In de lange termijn planning van de raad staat vermeld welke onderwerpen dan aan de beurt zijn.

Onduidelijk voor de inwoners van Ede is wie die planning maakt. Wie is daar verantwoordelijk voor?  De planning wordt dan ook niet vastgesteld, maar slechts aangeboden aan het presidium (het clubje van fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier).

Dat clubje zegt altijd ja en amen tegen zoiets. Want dat clubje heeft, democratisch gezien, natuurlijk niets te vertellen. Simple comme le bonjour.

Maar even terug naar die planning. Het eerste onderwerp in die planning voor de raadsvergadering van 29 april a.s. is het masterplan Friso Expo (de Friso-kazerne in Ede). Een plan over Helene Kröller-Müller, die samen met haar man, Anton Kröller, het beroemde museum in Otterlo heeft opgericht. Het lijkt mij best wel een uitdaging voor de gemeente Ede, en met name wethouder De Pater, om echt alles in het masterplan te melden. Uiteraard hoe bijvoorbeeld de verzameling kunstwerken tot stand is gekomen, Belangrijk is ook hierbij  het proefschrift van Ariëtte Dekker. De titel van dat proefschrift (in boekvorm uitgegeven in 2015) zegt genoeg:”Anton Kröller, een leven op krediet”. Op bladzij 667 van dat boek staat een onthutsende zin: “Anton Kröller had geen geweten en dus ook geen gewetensnood”.

Maar enfin, het lijkt mij nog een hele klus om het echt eerlijke verhaal over Helen Kröller-

Müller te laten zien in die permanente expositie in de Friso kazerne.

Weer terug naar die planning. Op 29 april a.s. zal het beleidsplan participatiewet 2021 aan de orde komen. Vrijdag 23 april a.s. komt de agenda van de vergadering op de openbare website van de gemeente Ede te staan. Ik ben benieuwd of dit onderwerp behandeld zal worden.

Dan een item over de congreshal in Bennekom. Ook daarover wordt volgens de planning iets gezegd op 29 april a.s.

De regionale ruimteverkenning komt dan ook aan de orde, althans volgens de planning. De regionale energie strategie regio foodvalley wordt besproken op 29 april a.s. De gemeenteraad gaat dan een oordeel hierover geven, althans volgens de planning.

De visie begraven staat op 29 april a.s., volgens de planning, op de agenda.

Kortom, nog een hele klus om de planning om te zetten in een echte agenda voor de raadsvergadering van 29 april a.s. Het handige  van de lange termijn planning (overigens wel een deftige term), is wel  dat niemand zich eraan hoeft te houden. Het is louter een planning. Ja toch!

Wel zijn er twee soorten planningen: een planning voor de inwoners (de  publieksversie) en een planning die bedoeld is voor de gemeenteraad. We wonen tenslotte wel in Ede! Het publiek hoeft niet alles te weten!! Dus alleen samen op weg naar de raadsvergadering van 29 april a.s.

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *