Onveilig verkeer, aflevering 4

Aflevering 4 in de serie columns over onveilige verkeerssituaties in Ede. Deze serie schrijf ik niet alleen om verkeersgebruikers te waarschuwen, maar ook in de hoop dat autoriteiten meelezen en iets gaan doen aan die onveilige situaties. Dat laatste moet dan voorkomen dat er (nieuwe) slachtoffers vallen of vermijdbare ongelukken gebeuren.

De Stationsweg is niet alleen een mooie laan met aan weerskanten heerlijk groen en prachtige huizen, het is ook de verkeersader tussen centrum en Centraal Station. De wegbedekking is asfalt en de zijkanten zijn oranje geverfd als fietsstrook signalering. In de spitstijd is het vooral als je fietser bent attent koersen. De weg is net niet breed genoeg om twee elkaar passerende auto’s en fietsers veilig doorgang te bieden. Dit wordt echt gevaarlijk als twee bussen of vrachtwagens elkaar passeren met aan weerszijden fietsers naast zich. Deze laatsten komen dan letterlijk en figuurlijk in de knel met kans op ernstige ongelukken voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Als dan ook de snelheid van gemotoriseerd verkeer gemiddeld hoog ligt, wat ook op de Stationsweg te vaak het geval is, is sprake van acute gevaarzetting.  Suizende auto’s – opzij, opzij, opzij, we moeten de trein halen – schampen dan je zijtassen, en hopelijk blijft het bij schampen.

Vanuit het centrum gezien kruist aan de stationskant de weg met de prins Bernhardlaan/Berkenlaan. Dit is zeker in spitstijd een heel drukke kruising met verkeersstromen die alle kanten op willen. Dit is met name voor fietsers, maar ook voor overige weggebruikers een gevaarlijk knelpunt.

Bovenomschreven situaties zie je op de foto links

De situatie op de Stationsweg kan veiliger worden gemaakt door de snelheid op de hoofdrijbaan te temperen. Dit doel kan bereikt worden door strakkere handhaving, ander wegdek, verkeersdrempels en knipperlicht signalering. Dit laatste zal ook aangebracht moeten worden op de kruising met de prins Bernhardlaan.

Richting het centrum buigt de voorrangsweg haaks naar links en kruisen we het spoor Ede – Amersfoort. Hier zijn we aangeland op een knelpunt waar twee voetgangersstromen, twee fietsersstromen en twee autostromen elkaar passeren en kruisen. Hierbij moeten we niet vergeten dat de auto’s vaak haast hebben om bij het treinstation te komen. Bovendien gaan op gezette tijden de spoorbomen dicht. Dan stroomt ook nog eens het fietsverkeer heen en weer tussen Schaapsweg en Telefoonweg via het Toermalijnpad langs het spoor. Vlakbij, ter hoogte van de Halte, ligt een winkelcentrum met o.a. een grote supermarkt en een meubelwinkel. Er is dus veel afslaand en stilstaand verkeer waartussendoor fietsers en voetgangers hun weg moeten vinden. Dat is vragen om moeilijkheden en ongelukken.

Bovenomschreven knelpunt zie je op de foto rechts.

De situatie rond de spoorwegovergang Telefoonweg kan veiliger gemaakt worden door snelheidsremmende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer, beveiligde oversteekplaatsen voor fietsers/voetgangers en waarschuwingsknipperlichten voor bestuurders en fietsers. Daarnaast zal er strakker gehandhaafd moeten worden.

Volgende week de voorlopig laatste column in deze reeks. Dan zal de N224 in noordelijk Ede centraal staan.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *