Gemeente Ede is goed bezig, maarrr…

De gemeente Ede heeft het Groene Licht gezien. En daar ben ik, eerlijk is eerlijk, heel blij mee.  En dankbaar voor, want het is een hele toer om als flinke organisatie die een gemeente van 120.000 inwoners toch is, een draai te maken. Met ons allen moeten we de richting op van duurzaamheid, groene energie en kringloopeconomie. Dat is de onderbouwde en bewezen overtuiging van 97 procent van de klimaatwetenschappers. Het is niet zo dat onze gemeente niet eerder al groen, dus goed bezig was. Nee, Raad en College en particuliere organisaties deden al het nodige op milieu-, natuur- en energiegebied. Maar de omslag die nu wordt gemaakt is uniek en trendsettend: windmolens, zonnepanelen, Bomenfonds, groene daken, een wolvendebat – mooie veelbelovende initiatieven! Heel mooi en flink is ook het collegeplan om vrachtwagens op benzine/diesel te weren uit Ede Stad vanaf 2026! 

Toch zijn er in de groene berm van de goede weg die de gemeente is ingeslagen de nodige kritische kanttekeningen te plaatsen. Niet bedoeld als foto’s door flitspalen die uitmonden in bekeuringen, maar als stimulans een tandje bij te schakelen. 

Sinds juni 2020 is er een Regeling Bomenfonds van kracht binnen Ede. Elke boom die wordt gekapt moet worden gewaardeerd op natuurkwaliteit. Een soortgelijke boom moet dan elders binnen Ede worden geplant. Lukt dat niet dan moet de geldswaarde gestort worden in een Bomenfonds. Van dat geld kan dan op termijn toch tot herplanting worden overgegaan. Tot zover de theorie. Maar wat blijkt? 65 procent van de gekapte bomen vallen buiten de regeling omdat hun stamomtrek minder is dan de vereiste 80 centimeter. En van de 35 procent dikke bomen wordt maar een zesde van de waarde terug geplant! Dat schiet natuurlijk niet op, want zo verliest Ede aan groene bomenwaarde. Heel terecht dat de fracties van GroenLinks en de PvdA hierover kritische vragen hebben gesteld aan het gemeentebestuur. Als het college eerlijk groen bomenbeleid voorstaat onderkent het de tekortkoming en gaat het alsnog over tot volledige herplanting.

Per 1 december aanstaande gaat een subsidieregeling Groene daken in. Iedereen kan in aanmerking komen voor maximaal € 750 subsidie om zijn of haar platte dak te laten begroeien met vetplantjes, gras of mos. Goed voor de biodiversiteit en de waterhuishouding. De voorwaarden staan uitgelegd op de website ede-natuurlijk.nl. Dat is natuurlijk toe te juichen. Wat ik echter een gemiste kans vind, is dat deze regeling niet wordt uitgebreid tot balkons en tuinen. Daar liggen steeds vaker in Ede tegels of grijs grind. Kennelijk vinden veel Edenaren het wel makkelijk om minder onderhoud in en aan hun tuin te hebben. Maar aarde en groen in tuin of op balkon is goed voor vogels, insecten en biodiversiteit. Bovendien kaatsen tegels en grind de warmte terug wat de klimaatopwarming bespoedigt.

Dus, beste groene beleidsmakers van de gemeente Ede, ga door op de groene weg, maar fiets hem helemaal af. En kom alsjeblieft met aanvullende subsidie voor groene tuinen en balkons. Dat kan ook in de vorm van bijvoorbeeld een korting op de OZB (de onroerende zaakbelasting). Via google earth of met behulp van een drone kun je zelf bekijken of de Edese balkons en tuinen vergroenen na invoering van de ontsteningsregeling. Je zult zien, de tegels verdwijnen als sneeuw voor de zon en de plaatselijke merels en vlinders zullen jullie eeuwig dankbaar zijn. 

George Knottnerus

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *