Zorgen om WMO in Ede

De torenhoge tekorten binnen het sociaal domein zorgen voor schrijnende situaties. Een aantal zorgverleners en hun cliënten staan letterlijk in de kou. Hoewel de gehele coalitie in hun verkiezingsprogramma’s de zorg als speerpunt heeft staan en dat de zorg sociaal en toegankelijk moet zijn en dat iedereen ‘moet kunnen meedoen’ blijkt in de werkelijkheid anders.

Kleine zorgboerderijen luiden de noodklok

Er zijn inmiddels al drie zorgboerderijen die de noodklok hebben geluid bij ambtenaren, diverse raadsleden en wethouders. De kleinere zorgaanbieders voelen zich niet gehoord en voor hun gevoel krijgen ze keer op keer nul op rekest.  GroenLinks wethouder WMO heeft onlangs in een interview op Ede TV gerefereerd naar de problematiek. Hij gaf aan dat de wijzigingen binnen het WMO en PGB beleid duidelijk geweest zouden zijn voor alle partijen. Het ging hier om een kwaliteitsimpuls volgens de wethouder. Dit was volgens hem al in 2017 bekend!!!

Wat is er precies gebeurd?

Vanachter een fysieke werktafel (ik verzin het niet) wordt aan de grote zorgaanbieders gevraagd hoe het beleid eruit zou moeten zien. Vervolgens worden de nieuwe regels opgesteld zonder dat de partijen aan deze tafel getroffen worden. Er ontstaat zo een besluit dat kleine zorgaanbieders buiten sluit. Inspraak van de kleine zorgverlener in de digitale adviestafel mag natuurlijk, echter dit is niet duidelijk gecommuniceerd en daardoor niet echt bekend. Bezwaar maken kan wel maar enkel via civiele rechtspraak.

Slechte voorbereiding en communicatie

De nieuwe regels die de gemeente heeft gemaakt binnen de beleidskaders zijn voor de kleinere zorgaanbieders nagenoeg onhaalbaar en daardoor onredelijk. Waar omliggende gemeentes wel redelijk, sociaal en toegankelijk omgaan met zorgaanbieders en hun zorgvragers doet Ede dit niet. Het schort aan alle kanten wat communicatie betreft vanuit de gemeente. De gestelde termijnen van veranderingen en gestelde eisen zijn zo gekozen dat hieraan met de beste wil niet aan te voldoen was en te onduidelijk om werkelijk ten uitvoer te brengen. Bovendien is de timing ongelukkig geweest in de vakantieperiode.

Kostenbesparing niet reëel

De wazig opgetrokken mist heeft als doelstelling kostenbesparing. Dat dit een schijneffect oplevert lijkt mij wel duidelijk. Op korte termijn zal het misschien kostenbesparend zijn, maar de gestelde eisen zullen voor volgende jaren een nog hogere rekening aan het adres van de gemeente Ede opleveren. Tenslotte gaan we als gemeente voor het hoogst haalbare. De HBO-er die hiervoor volgens de gemeente nodig is, zal in de kosten doorberekend moeten worden. U begrijpt dat deze uiteindelijk terugverdiend moet worden, zowel door de grote, maar ook door de kleinere instellingen. Deze laatste groep zal voor volgend jaar zeker zorgen dat ook toegang tot een HBO-er geregeld is.

Burgerbelangen pleit voor coulance

Intussen dreigen een aantal zorgvragers hun WMO of PGB zorgverlener te verliezen.
We hebben het hier over de meest kwetsbare inwoners van Ede die nu tussen wal en schip dreigen te vallen. Daar is een jaar, zelfs elke dag teveel voor. Dit is in- en intriest. Daar waar er zoveel aandacht is voor het kinderpardon en de energietransitie kunnen we onze aandacht beter besteden aan de Zorg in Ede! En dan bedoel ik de echte zorg voor die, die het echt nodig hebben. Dat zou kunnen door de zorgverleners een jaar respijt te geven met betrekking tot de HBO-eis.

Y.Maas

Fractievolger BurgerBelangen Ede

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *