Met de bus? Lastig….

(Ingezonden brief naar de gemeenteraad)

Hierbij wil ik uw fractie oproepen om zich sterk te maken voor het herstel van de busverbinding van en naar Ede-Centrum. Sinds de opening van het nieuwe station Ede-Wageningen eerder dit jaar is de OV-reiziger die van en naar Ede-Centrum wil reizen de dupe van de beslissing van vervoerder RRReis om de bushaltes Doelenstraat en Politiebureau te schrappen. RRReis is vanuit kostenoverwegingen niet bereid om nog door het centrum te rijden. Hiervan zijn centrumbewoners en mensen die het centrum vanuit andere wijken willen bezoeken de dupe.

De busproblematiek is op 13 juni in de gemeenteraad geadresseerd in het Vragenuurtje. Dhr. Gorgulu van partij DPE heeft, op basis van deze brief, vragen gesteld aan wethouder de Pater. Helaas is bevestigd dat de wethouder ontevreden is met de slechte bereikbaarheid, maar geen vuist wil maken naar de provincie en busvervoerder. Het is een financiële discussie waarbij de besluitvorming niet transparant is. De bereikbaarheid van het centrum is niet goed, en burger de dupe.

Verplaatsing busstation van noord- naar zuidzijde Ede-Wageningen  

Door de opening van het nieuwe station Ede-Wageningen eind februari is het busstation verplaatst van de noordzijde naar de zuidzijde van het station. Hierdoor hebben sommige buslijnen een langer en sommige een korter traject. Het eerste geldt voor alle buslijnen van en naar het station in noordelijke richting. Voor busvervoerder RRReis reden de bushaltes Doelenstraat en Politiebureau in Ede-Centrum op te heffen. Het centrum van Ede is hierdoor rondom het Maanderplein niet meer bereikbaar per bus. Naar verluidt waren de opgeheven haltes een van de drukste van Ede.

OV-reiziger staat in Ede niet op plek 1

Afgelopen maanden heb ik met diverse partijen contact gehad: Provincie Gelderland, burgers, winkeliersvereniging Ede-Centrum, gemeente Ede en ROCOV. Ook heb ik een klacht ingediend bij RRReis, waar niet op is gereageerd. De enige conclusie die ik kan trekken is dat het belang van de OV-reiziger in Ede niet op nummer 1 staat. Daarnaast is sprake van communicatieruis, waardoor er geen serieuze stappen zijn gezet die tot een oplossing leiden.

Consequenties vervallen 2 bushaltes  

 • Het centrum rondom Maanderplein is als gevolg van het vervallen van 2 bushaltes niet meer bereikbaar met de stadslijnen 1 en 2. De alternatieve haltes (Raadhuis en de nieuwe halte bij de Ericalaan) zijn te ver weg. Niet iedereen die met de bus reist, is in staat de afstand van en naar deze bushaltes te voet af te leggen.
 • De Valleilijn en bus 5 (van Ede-Wageningen naar Veenendaal-De Klomp en vice versa) zijn weliswaar in de buurt aanwezig, maar geen gelijkwaardig alternatief. Zowel de aansluiting van lijn 5 als de Valleilijn op veel treinen die vanaf E-W vertrekken, is ongunstig (langere wachttijden en minder frequent rijden).
 • Voor de bereikbaarheid van diverse andere wijken vanuit het centrum betekent het vervallen van de bushaltes Doelenstraat en Politiebureau een verslechtering.

Centrum én station voor iedereen bereikbaar

Uitgangspunt moet zijn dat Ede-Centrum én station Ede-Wageningen voor iedereen goed bereikbaar zijn. Het vervallen van de bushaltes betekent voor een deel van de burgers dat ze gedwongen worden de auto te nemen in plaats van het openbaar vervoer. Dit terwijl reizen met het OV een van de meest duurzame manieren van vervoer is. De rijksoverheid stimuleert het OV niet voor niets.

Niemand is blij met vervallen bushaltes

Vanuit de afstemming met betrokken partijen is duidelijk geworden dat de OV-reiziger, gemeente Ede, ROCOV-belangenbehartiger, winkeliersvereniging nooit hun zegen hebben gegeven aan de wijzigingen. De Provincie Gelderland, die belast is met openbaarvervoertaken, staat positief tegenover herstel van bushaltes als dit begrotingstechnisch haalbaar is. Echter, weigert RRReis om nog door het centrum van Ede te rijden.

Besluitvorming niet transparant

Het is onduidelijk waarom de verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde voor deze impact zorgt. Eén minuut extra rijtijd kost 2 euro, meldt de provincie. Tegenover langere rijtijden vanuit noordelijke richting staan kortere rijtijden vanuit zuidelijke richting. De besluitvorming over het vervallen van de bushaltes is niet transparant en vooral onbegrijpelijk. De enige die hier garen bij lijkt te spinnen, is de busvervoerder.

Problemen worden alleen maar groter

Naar verwachting wordt in de toekomst de problematiek rond bereikbaarheid en busvervoer in Ede alleen maar complexer. Daarom is het zaak dat ook de politiek vinger aan de pols houdt. Wat in elk geval speelt is dat de Klinkenbergerweg – opeens een belangrijke busroute voor zowel lokaal als regionaal verkeer – wordt aangepast om niet-lokaal verkeer te weren. Er komen drempels en de snelheid gaat omlaag naar 30 kilometer per uur. Iets waar vervoerders niet dol op zijn. Het is dan ook goed om te weten welke consequenties RRReis hieraan verbindt en wat dit betekent voor de bereikbaarheid van station en centrum.

Centrum zou bereikbaar blijven

Van belang is om te weten dat de gemeente Ede in samenspraak met de klankbordgroep Klinkenbergerweg plannen heeft ontwikkeld voor de Klinkenbergerweg, Daarbij is altijd het uitgangspunt geweest dat lokale bussen door de Detmarlaan blijven rijden en regionale bussen via de Klinkenbergweg, waar eerder nooit bussen doorheen reden. De provincie en de busvervoerder hanteren zonder dat daar over gecommuniceerd is andere uitgangspunten door alle bussen alleen nog via de Klinkenbergerweg te laten rijden.

Meer plannen voor het centrum staan op stapel

De komende periode staan er meer plannen op stapel rondom het centrum. Denk aan de aanpassingen van de Stationsweg, herinrichting Maanderplein, Stadspark en Klinkenbergerweg. Maar ook de wooncrisis zorgt voor een forse toename van de bouw van woningen in Ede-Centrum. Lang niet altijd hebben deze wooneenheden de beschikking over een eigen parkeerplaats. Ook komt het steeds vaker voor dat bewoners geen recht hebben op een parkeervergunning. Zij hebben echter wel een mobiliteitsbehoefte. Het OV is dus een belangrijke voorziening. Het is dan ook van groot belang dat bij het uitvoeren van de verschillende plannen serieus rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van openbaarvervoervoorzieningen in de buurt. En dat de dialoog met de burger wordt gevoerd.

Samen een vuist maken

Ik roep uw fractie op om samen met de andere fracties in de gemeenteraad actie te ondernemen richting de provincie. Die is verantwoordelijk voor het OV en moet de bereikbaarheid van Ede-Centrum garanderen. De voorkeursoplossing is herstel van de geschrapte haltes voor buslijn 1 en 2, en niet voor 107/108. De alternatieve oplossing voor de halteproblematiek is (op korte termijn) een nieuwe halte op de Klinkenbergerweg ter hoogte van de Breelaan voor buslijn 1 en 2. Echter, blokkeert de brandweer deze oplossing. De verhuizing van de kazerne staat gepland voor 2027. Dat duurt te lang om niet met een tijdelijke oplossing te komen. Ofwel herstel van minimaal 1 van de 2 vervallen bushaltes in Ede-centrum. Het centrum moet echt bereikbaar blijven voor iedereen, ook voor minder validen.

Bijlagen

Rol van ROCOV – https://www.rocovgelderland.nl/

Wijziging dienstregeling – https://www.rrreis.nl/openingbusstationede23februari2024

Brandbrief ROCOV – https://www.rocovgelderland.nl/nieuws/brandbriefoverdetoekomstvanhetov  

Met vriendelijke groet,

Martin Wiertz, betrokken bewoner Ede-centrum, deelnemer klankbordgroep Klinkenbergweg (martin@wiertz.info)

Deze brief is mede ondertekend door:

Thijs Clercx, bestuurslid Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE)

Xander Haalboom, binnenstadsmanager

Victor Brinkhorst, Stichting BIZ Vastgoed Ede (SBVE)

Stichting Bewonersberaad Ede Centrum

4 thoughts on “Met de bus? Lastig….

 1. IJzersterke column. Maar tegen dovemansoren wordt gevreesd. Vanaf station Ede Wageningen, ongeacht waarom, naar het centrum gaan is een crime. Wat vreemd dat men dan toch de auto pakt? De gemeente Ede zou zich sterker moeten opstellen. RRReis zal ongetwijfeld meer aan in hun ogen onrendabele of lastige busreizen doen in de toekomst. Wat is het antwoord dan: hadden we ons als gemeente maar harder opgesteld. Als…de rest kunnen we wel invullen helaas.

 2. De gemeente Ede overziet wel vaker de consequenties van plannen niet of zeker niet in de planningsfase.
  Bij het sluiten van de spoorwegovergang aan de kerkweg was het OV ook een onderdeel. De buurtbewoners moesten masr met de fiets door de somatunnel of een “stukje” omrijden, maar voor de sluiting goed en wel een feit was berdween bus 6 al uit de wijk. Deze kleine bus ging van en naar het ziekenhuis, door Ede Zuid, langs het gezondheidscentrum Doornlaan en het seniorencomplex Zuiderkroon, langs het gezondheidscentrum Beatrixpark, langs het station en verschillende kerken, naar het centrum. Uit dit lijstje kunt u wel concluderen, dat dit vooral voor ouderen, die zo veel mogelijk zelfstandig willen blijven en niet afhankelijk willen zijn van het wispelturige bejaardenvervoer, een uitkomst was. Bij navraag door ondergetekende toen bij de wethouder, was dit besloten omdat de bus te ver moest omrijden ivm de sluiting van de spoorwegovergang, wat natuurlijk was opgelost met de gewenste en geplande autotunnel bij de Kerkweg, waarvoor bij de raad gewoon de wil niet aanwezig was. Het geld was er, sterker nog, dat hebben wij hier in Ede Zuid in de WFE zien verdwijnen. Daar waren geen 3000 handtekeningen voor opgehaald in Ede.

 3. Het centrum van Ede vanuit station Ede-Wageningen is nooit goed bereikbaar geweest. Het mag een gotspe genoemd worden dat de bereikbaarheid als gevolg van de nieuwbouw alleen maar slechter is geworden. Zowel voor bus, voetganger als fietser. Dat een verslechtering 150 miljoen moet kosten daar kan ik nog altijd niet bij.

 4. Verschillende effecten die hier staan beschreven zijn een direct gevolg van de noodconcessie voor OV in deze regio. De provincie Gelderland heeft deze georganiseerd en is binnen de beperkingen van die concessie (aantal reizigers na corona en kosten/buget) kennelijk niet bij machte om volwaardig OV op te tuigen. De gemeente heeft hierin te weinig stem en kan nauwelijks beinvloeden op keuzes. Vanaf juni 2026 start een nieuwe concessie (en zo’n jaar daarvoor dus de aanbesteding met de wensen/eisen/plannen, daarop moet je dan ook nu je opbouwend kritiek en tips richten.

  https://www.gelderland.nl/nieuws/dienstregeling-noodconcessie-veluwe-zuid-vastgesteld-ede-en-omgeving
  https://nl.wikipedia.org/wiki/RRReis

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *