In Ede begint de nieuwe bestuurscultuur

Aan het begin van de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdagavond vond de voorzitter van die vergadering, burgemeester Verhulst, het nodig om te zeggen dat de gemeenteraadsleden vooral in het kort iets moesten zeggen. Eindigde die vergadering juist daarom ruim na middernacht? In het reglement van orde van de gemeenteraad staat precies hoe er vergaderd moet worden. Dus, in ’t kort gezegd:

de leden beginnen met een eerste termijn; dan antwoordt een wethouder of de burgemeester; vervolgens  komt er een tweede termijn en nog een keer beantwoording door het college. Zoiets doen ze ook in de Tweede Kamer. Maar toch werd het afgelopen donderdagavond heel laat, ondanks de verbale waarschuwing van de burgemeester.

Dus had de fractievoorzitter van de partij GemeenteBelangen, Gabriëlle Hazeleger, iets bedacht. Zij stelde voor de tweede termijn te schrappen bij het agendapunt over het warmtebedrijf. Dat was die avond het laatste agendapunt. Dus om eerder thuis te zijn stelde die partij voor de tweede termijn te schrappen. Is dat de nieuwe bestuurscultuur in Ede? Want er is toch al voortdurend vooraf coalitieoverleg tussen de wethouders en de coalitiepartijen? Dan hoeft er toch geen tweede termijn te zijn? Alles wordt toch al vooraf geregeld? O ja, GemeenteBelangen zit in het college. Dus die partij had helemaal geen zin in dat agendapunt afgelopen donderdagavond en stelde voor om de tweede termijn te schrappen. Beste lokale partij: kom met een initiatiefvoorstel en bespreek vervolgens alle agendapunten tijdens een raadsvergadering in 1 termijn!! Dan hoeft de burgemeester ook niet steeds te zeggen dat ieder raadslid het kort moet houden en dan kun je lekker vroeg naar huis!   

O ja, er was woensdag ook nog een informatieavond over de nieuwe kunst-en cultuurnota. Die avond was georganiseerd door het Cultuurforum Ede. Krijgt zo’n forum al subsidie van de gemeente Ede? Want wie heeft de wijn na afloop betaald? Tijdens die avond informeerde de gemeente Ede de aanwezigen over de nieuwe beleidsnota. Die is al in hoofdlijnen geschreven en daarom vroeg de gemeente Ede om input. Is dat eigenlijk wel de goede volgorde? Zou je eerst niet naar de inwoners moeten gaan en daarna beginnen met schrijven? Er zijn in Nederland vele gemeenten die kunst- en cultuurnota’s hebben vervaardigd op zo’n manier!! Maar iedereen was woensdagavond zeer vriendelijk. Niemand had moeilijke vragen en alle opmerkingen zullen worden meegenomen. Iedereen ging blij naar huis. Want er werd bijvoorbeeld opgemerkt dat er culturele verbindingen moeten komen tussen de dorpen. Daar kun je wat mee!! De wethouder kwam na afloop langs. Daar heb je dan ook wat aan!! Wat zei onlangs George Wiegel, de oud-directeur van het inmiddels wegbezuinigde Gelders Orkest? Het volgende: “muziekscholen zijn wegbezuinigd, het amateurleven is kapotgemaakt. Stimuleer om te beginnen nou eens dat elk kind in een achterstandswijk op viool-of fagotles kan”.

Wel zal in de nieuwe nota het begrip “cultuureducatie” centraal komen te staan. Wat er mee bedoeld wordt? Misschien dat op basisscholen een jaar lang kinderen voor luttele euro’s instrumentaal muziekles krijgen? En daarna? Mogen dan ze dan 1 jaar les krijgen in het Cultura-gebouw voor € 1.100,–? Of vioolles voor hetzelfde bedrag?

Ik voorspel dat die kunst- en cultuurnota prachtig wordt, vol met mooie foto’s en dat er met geen woord gerept wordt over de in Ede wegbezuinigde muziekschool en het wegbezuinigde creatief centrum.

Maar we hebben dan wel binnenkort de nieuwe kunst- en cultuurnota inclusief mooie  foto’s en ik voorspel ook dat de partij GemeenteBelangen de kunst- en cultuurnota eveneens prachtig zal vinden (vooral die mooie foto’s) en dat daarover in ’t geheel niet vergaderd hoeft te worden door de gemeenteraad!!   

Foto: Kalyan Shah Vindplaats en licentie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gandhiji%27s_Three_Monkeys.JPG    

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *