Kernhem Noord

Afgelopen week hield de gemeente Ede een voorlichting over haar plannen met het jongste idee over uitbreiding van het aantal woningen van de plaats Ede. Dit onder de titel Kernhem-Noord. Voor diegenen die al meerdere jaren de plannen volgen: dit is het gebied wat vroeger onder naam Kernhem vlek C en vlek D het levenslicht zag. In totaal is Kernhem-Noord qua oppervlakte te vergelijken met de wijk Kernhem die er al staat (of bezig is gebouwd te worden): flink groot dus.

De locatie van deze voorlichting was ietwat bijzonder: op de Zonnenoordlaan, in huize Zonneoord, oftewel midden in het Edese bos. Maar dat weerhield de belangstellende Edenaar niet om zich massaal op de hoogte te willen stellen en, zoals in de uitnodiging stond, mee te denken.

Eerst kregen we een filmpje waarin 4 alternatieven werden voorgesteld. Termen als dorps karakter, mensen voor mensen en soortgelijke kreten vielen regelmatig. Daarna kwamen verderop de uitstalling van tekeningen en plattegronden vergezeld met foto’s van vergelijkbare bebouwingen ruimschoots aan bod. Maar het viel me op: de zaak werd slechts vanuit 1 kant benaderd. Er werd volop ingegaan op de bouw zelf: appartementen of grondgebonden woningen. Een park in het midden of versnipperd, auto niet of wel door de wijk, aparte fietspaden of samen met auto door de wijk. Er werd zelfs genoemd dat er GEEN winkels, GEEN scholen, GEEN sportvelden, GEEN werk, GEEN ontmoetingsruimte/buurthuis; dus alleen woningen, zouden komen. 

Er werd tenslotte gevraagd aan het publiek om een voorkeur uit te spreken. Wat het publiek dan ook massaal deed. Maar ik niet.

Ik miste in de voorlichting nogal een aantal zaken.

Allereerst miste ik bv de vraag voor wie bouw je? Jonge alleenstaanden zijn eerder genegen in een appartement te wonen dan een gezin. Mensen die werk hebben buiten de regio stellen andere eisen aan (aantal) parkeerplekken dan mensen die werken op fietsafstand. Kan Kernhem-Noord bv een rol spelen in de potentiële uitbreiding van De Stroet in Lunteren? Zo ja, leg dan een fietspad daarna toe aan. Wordt Kernhem-Noord gebouwd voor de jongelui uit de buitendorpen (Lunteren, De Valk, Wekerom, Harskamp, Ederveen) waar te weinig gebouwd wordt om die mensen in hun eigen dorp te kunnen laten wonen, of moet het een buitenwijk van Amsterdam worden? (Een van de 4 had zelfs de dan al toepasselijke naam: randstad-Veluwe). Er zijn afgelopen jaren genoeg enquêtes geweest onder de Edese bevolking over het type huis waar ze naar op zoek zouden zijn, maar over die resultaten heb ik die avond niets kunnen vinden.

Ten tweede was het project alleen beperkt tot precies de kadastrale grenzen van het gebied. Ik miste vooral de consequenties van het feit dat er ALLEEN woningen gebouwd gaan worden. Eenvoudige vragen als hoe kom ik bij de supermarkt, hoe komen de kinderen op school, moeten kinderen nog wel sporten en hoe komen ze daar dan. Allemaal vragen die eigenlijk alleen maar beantwoord werden met: er komt een aansluiting op de Lunterseweg en een tunnel onder de A30 naar de Meikade. Een doorgaande fietspad naar Parkweide is in geen van de alternatieven voorzien. Laat staan een fietsverbinding met het centrum van Ede of Lunteren. Er worden alleen fietspaden in Kernhem-Noord zelf gepresenteerd. Aansluiting op andere fietsroutes (bv westelijke noord-zuid fietsverbinding door Veldhuizen, Frankeneng en Rietkampen) leverde alleen maar vragende gezichten op bij de voorlichters.

Een simpele vraag over een mogelijke bus route door de wijk leverde zotte antwoorden op als: we maken wel een doorsteekje door de Doesburgerdijk zodat lijn 5 een extra rondje kan rijden (zeker via 20 haakse bochten, drempels en 30km zone, de busmaatschappij ziet je aankomen). Duidelijk heeft de gemeente geen contact gehad met een busvervoerder, of zelfs maar de richtlijnen hierover gelezen. Zelfs een ambtelijk overleg met de provincie (die verantwoordelijk is voor regionaal OV) is duidelijk niet geweest. Desnoods had de gemeente ingezet op een nieuw station: Ede-Doesburg of zo, aan de Valleilijn (ter hoogte van Zonneoordlaan) en de daarbij behorende verbindingen van en naar de wijk.  En dat terwijl het Rijk en de provincie nog volop willen inzetten op meer OV gaat Ede gewoon door met alleen parkeerplaatsen aanleggen voor nog meer auto’s.  Ook zou een nieuwe bus verbinding tussen Ede en Barneveld via Kernhem(Noord) en de Stroet (en Lunteren-West) helemaal geen gek idee zijn. Dan had ik graag vernomen waarom dat niet kan.

Ten derde heb ik het niet zo op de mooie woorden die met de presentatie van deze plannen gepaard gingen. Als deze wijk vergeleken wordt met een “dorps karakter” en “mensen voor mensen”; waar zijn dan de gemeenschappelijke aspecten als dorpshuis, winkels, en alle andere dingen die ervoor zorgen dat je als dorpsgemeenschap met elkaar samen leeft. De bedenker van deze slogans heeft niet in de gaten dat deze 4 varianten gewoon weer 4 varianten van een Vinex wijk uit de vorige eeuw: alleen slapen en de auto zijn belangrijk. Menselijke relaties zijn blijkbaar lastig. Simpeler is een paar mooie plaatjes te tekenen en een reclamespotje te bedenken.

Kom op gemeente Ede neem je werk serieus en laat de bevolking niet alleen maar kiezen tussen 4 onvolledige varianten van hetzelfde waarin je jezelf tot niets verplicht.

Andre Klomp

2 thoughts on “Kernhem Noord

    1. Genoeg is genoeg, behalve als jij of je kinderen een woning willen.. en betaalbaar 🙂
      Lekker volbouwen dus!
      Ipv VOOR bouw vs TEGEN BOUW eens kijken naar de andere mogelijkheden.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *