Gastcolumnist: Alexander Vos de Wael

Wereld innovatie centrum voor voedsel, stikstof en kooldioxide

Stikstofcrisis: we zitten er midden in. Wat het voor een ieder van ons betekent is met veel nevelen omhult. Behalve dan de 100 km/uur. Door een verlaging  van het stikstofgehalte  in de lucht zal de natuur zich weer kunnen herstellen. Althans dat wil politiek Den Haag ons doen geloven. Echter we gaan voor bijna driekwart van de vermindering van de stikstof uitstoot bouwvergunningen afgeven en voor iets meer dan een kwart gunnen wij dat onze natuur. Herstel van de biodiversiteit zal op deze wijze nog tientallen jaren op zich laten wachten.

De aarde warmt op als gevolg van onze CO2 uitstoot. Politiek Den Haag wil dat wij elektrisch gaan rijden, onze woningen beter isoleren, kantoren, fabrieken en woningen verwarmen met biomassa en van het aardgas afgaan. Vele gemeenten, waaronder ook Ede, willen in 2050 energieneutraal zijn. Wat dat precies inhoud en wat dat voor consequenties heeft voor de inwoners is alles behalve helder.

Best opvallend dat de landelijke en lokale politiek de problemen goed kan benoemen en dan vervolgens niet in staat is om een visie neer te zetten en beleid op te ontwikkelen. Laat staan om het ook echt uit te voeren want tijdens de uitvoering verliest de politiek het doel en de controle uit het oog.  Vaak gebeurt dat omdat een nieuw ‘hot issue’ weer alle media aandacht opeist.

Ede wil een World Food Center (WFC) en dat mag een paar gemeenschapscenten kosten. Ede worstelt al meer dan 8 jaar met de ontwikkelingen hiervan. Geen bedrijf ziet er brood in om financieel in het WFC te participeren. De raad van Ede gaat stoïcijns, achter gesloten deuren, ermee door. Lessen uit het verleden dat een ondernemende overheid tot mislukken gedoemd is, negeert de raad van Ede.

Wat wordt in de nabije toekomst een groter probleem? Het teveel aan stikstof in de lucht of CO2 uitstoot of een tekort aan kwalitatief gezond voedsel? Deze drie onderwerpen hebben een nauwe samenhang met elkaar. Teveel stikstof en CO2 uitstoot tast de natuur aan, vermindert de biodiversiteit en gaat zorgen voor extreme weersomstandigheden. Dat alles heeft grote gevolgen voor onze voedselproductie. De samenhang in beeld brengen tussen de uitstoot van stikstof en CO2 en de voedselproduktie kan aan de leefbaarheid op deze aarde een grote bijdrage leveren.

Met een World Food Center is Ede helemaal niet uniek meer. Maar met een Wereld innovatie centrum voor voedsel, stikstof en kooldioxide wel. De universiteit Wageningen en Ede kunnen met een bredere en meer samenhangende aanpak het verschil gaan maken. Veel meer inzicht is nodig in de wisselwerking tussen de voedselproductie aan de ene kant en een teveel aan stikstof in de lucht en een te hoge uitstoot van CO2 aan de andere kant. Research, innovatie, big data analyses en vooral het mondiaal delen van kennis en ervaring zal bijdragen aan een gezond en duurzaam leven voor mens en natuur.  Door het opzetten van een aparte leerstoel aan de universiteit Wageningen zet de regio Food Valley zich op wereldschaal op de kaart. Deze leerstoel zou door de provincie Gelderland en de gemeente Ede gefinancierd moeten worden.

Durft het college en raad van de gemeente Ede, met de kennis van nu, de opzet van het WFC te verbreden en te verdiepen? De tijd zal het leren.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *