De Edesche Concertzaal

Ede Stad prijst zich gelukkig met een paar vaste columnisten: de burgemeester van Ede, René Verhulst, en Nando Eskes, ICT-ondernemer. Nando is directeur van Eskes Media B.V.  Dit bedrijf is vooral actief met de website Dagjeweg.nl. Dit is in essentie een advertentie-platform, waarop organisaties die in de toeristische sector bezig zijn tegen betaling hun activiteiten onder de aandacht kunnen brengen. Dat werkte goed, tot corona kwam. Want toen werd het openbare leven vrijwel stilgelegd, de adverteerders merkten dat aan hun teruglopende omzet, en gingen kosten besparen. Ja, en als er niet meer gereisd mag worden, is adverteren op DagjeWeg misschien niet zo zinvol.

En daar heeft Eskes Media BV dan weer last van. Want minder adverteerders betekent ook daar minder inkomsten, en een einde aan de groei.

Eskes Media is gehuisvest in de voormalige Gereformeerde Noorderkerk, en Nando had een geweldig idee: de voormalige kerkzaal hergebruiken voor concerten. Zo werd de Edesche Concertzaal geboren. Hij zette er een prachtige Bösendorfer vleugel in, en zo werd Ede een fraaie zaal met uitstekende voorzieningen rijker.

Een concertzaal is een instelling die weinig tot geen rendementen oplevert, maar Eskes Media was een gulle sponsor. Die zich met trots laat voorstaan op het feit dat de Edesche Concertzaal het zonder subsidies redt. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar goed: wel bijna.

In een recente column meldde Nando dat de Edesche Concertzaal, die immers ook wegens corona gesloten moest worden, in geldnood kwam en tot mei 2021 zeker € 100.000,– nodig had om te kunnen overleven. Naar wij begrijpen is dat geld er, vanuit de gemeente Ede, gekomen.

In zijn column van 3 maart j.l. luidt Nando opnieuw de noodklok over het voortbestaan van de Edese Concertzaal, Zijn laatste zin luidt: “Moet ik doorgaan of niet? Ik vraag het mij af.”

Het probleem is niet gering. De Edesche Concertzaal is gesticht vanuit de gedachte dat daarmee een goede bijdrage geleverd zou worden aan de samenleving.  Nando schrijft daarover: “Ik dacht uit de winst van mijn toeristische internetbedrijf iets blijvends te kunnen geven aan de Edese samenleving: de Edese Concertzaal”.  Dat is een mooie gedachte, en een mooi ideaal. Helaas kosten idealen doorgaans ook geld. En als het realiseren van zo’n ideaal afhankelijk is van de bedrijfseconomische resultaten van een onderneming, en als die resultaten dan tegenvallen, is er weinig keus. Want dat ideaal kan dan die alleen ingevuld kan worden zolang Nando’s bedrijf in staat en bereid is tot forse bijdrages aan de exploitatie van de Edesche Concertzaal. En daar lijkt nu, door corona, de klad in te zijn gekomen.

Een bijkomend probleem is dat Nando in zijn column de Zwarte Piet bij de overheid lijkt te willen deponeren. Dat is natuurlijk niet juist: onze overheid kan er niets aan doen dat het corona-virus is opgedoken.  Je kunt van mening verschillen over de werkwijze van de overheid, maar  er wordt naar vermogen gewerkt de problemen rond corona in de hand te houden en zo mogelijk op te lossen. Dat er daarbij nieuwe problemen ontstaan is onvermijdelijk: er is geen “one size fits all” oplossing,

Het zou misschien beter zijn als de Edesche Concertzaal losgemaakt werd van Eskes Media. Dat is niet eenvoudig, want er zijn werknemers in dienst, al of niet via Eskes Media. En er zijn natuurlijk ook andere kostenposten.

Maar de exploitatie van de Edesche Concertzaal zou dan op een andere leest geschoeid kunnen worden. Een manier met meer bestaanszekerheid. Of dat een oplossing kan bieden zou daarom onderzocht moeten worden.

Want wie de Edesche Concertzaal een beetje volgt, ziet dat er duidelijk steeds betere musici optreden, en dat de bezoekersaantallen ook (althans: voordat corona kwam) een stijgende lijn vertoonden. En de Edesche Concertzaal kwam ook steeds vaker voor het voetlicht in de landelijke  media. Kortom: er was, en is, veel potentie.

Wie herinnert zich nog de slogan: “Ede is meer!”?

De Edesche Concertzaal geeft zeker invulling daaraan.

En versterkt en verhoogt in aanzienlijke mate het culturele niveau van Ede.

 

Jan Kijlstra

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.