Alexander Vos de Wael

Onacceptabel

De laatste weken gebruikten ministers, burgemeesters, politiechefs en commissarissen van de koning regelmatig het woord ‘onacceptabel’. Het werd zo vaak gebruikt dat de lading die het woord heeft verloren ging. ‘Van onze hulpverleners blijf je af’ was het refrein in ieder interview dat ging over de overlast van vuurwerk en het in brand steken van auto’s.

Korpschef Erik Akkerboom deed op Nieuwjaarsdag een oproep aan de politieke partijen om zich te bezinnen op het afsteken van vuurwerk en dit meer aan banden te leggen. CDA en VVD Tweede Kamer leden slingerde de boemerang onmiddellijk terug en riepen: dat gaan wij niet doen. Deze twee regeringspartijen toonden geen enkele interesse en passie voor de hulpverleners. Zij gingen de discussie met de hulpverleners over wat die hadden meegemaakt nog geen eens aan. Zij lieten alle hulpverleners aan hun lot over met de gedachte die zoeken het maar uit.

Hoe krijgen wij de politieke partijen op andere gedachten? Hoe komen wij met elkaar echt in discussie over de maatschappelijke waarde van het afsteken van vuurwerk versus de uitwassen die dat teweeg brengt?

Is de enige manier om de politieke partijen, in het bijzonder CDA en VVD,  op andere gedachten te brengen dat alle hulpverleners naar het Malieveld gaan? Dat op het Malieveld de hulpverleners aan de politiek duidelijk maken dat zij gaan staken tijdens Oud en Nieuw indien er aan de regelingen niets verandert? Moeten de Edese hulpverleners tijdens een raadsvergadering de tribune van het Raadhuis gaan bezetten om zo aan de lokale politieke partijen over te brengen dat zij eind van het jaar niet meer hoeven te rekenen op hun inzet? De buurtvaders uit Veldhuizen lieten een dergelijk geluid al horen.

Onvoldoende, maar dan ook echt onvoldoende realiseren de verantwoordelijke politici zich welke trauma’s en lichamelijke handicaps onze hulpverleners overhouden aan het werken tijdens Oud en Nieuw. Hoe na een nacht orde handhaving en het verdedigen van je eigen lijf er weken volgen van niet kunnen slapen, de verschrikkelijke momenten opnieuw beleven in je droom, niet kunnen concentreren op het werk en thuis gewoon niet meer rustig op de bank kunnen zitten. Natuurlijk krijgen hulpverleners die zwaar zijn getroffen extra geestelijk begeleiding of medische ondersteuning. Maar een nacht werken in een heksenketel als gevolg van het ploffen van vuurwerk, auto’s die in brand staan en de kans dat er zwaar vuurwerk onder jouw ambulance, brandweer- en politie auto tot ontploffing komt,  laat absoluut zijn sporen na.

Het woord ‘onacceptabel’ moet opnieuw inhoud krijgen doordat onze Haagse en Edese politici niet de makkelijkste weg kiezen van het maar laten gebeuren. Een algeheel vuurwerkverbod voor Nederland of voor Ede is het enige goede antwoord. Natuurlijk doet dat even pijn bij de goedwillende burger die met vuurwerkbril op normaal vuurwerk afsteekt. Helaas geldt ook hier dat de goede onder de kwade moeten leiden.

Komen de landelijke of lokale politici niet op voor de belangen van de hulpverleners dan is zich ziek melden, vakantie opnemen of staken door onze hulpverleners op oudjaarsdag het enige juiste antwoord. Dan moeten onze politici zelf de orde maar gaan handhaven en aan den lijve ervaren hoe het is om hulpverlener te zijn tijdens Oud en Nieuw.

 

Bennekom, 3 januari 2020

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *