Windmolenstress

Het kaartje hierboven is een ‘kansenkaart’. Het schetst de mogelijke locaties van windmolens. De grijze gebieden zijn bebouwde kommen. Kansen genoeg om locaties te kiezen zo ver weg mogelijk van de bebouwing. De blauwe streep geeft aan waar het college kansen ziet om tien windmolens te bouwen, zo dicht mogelijk bij de bebouwde kom van Ede, waar de meeste inwoners van onze gemeente wonen. .

Dat noemen ze ‘je eigen ongeluk organiseren’. Kijk je op het kaartje dat zie helemaal in het oosten helemaal niets. Geen bebouwde kom, geen huizen, geen mensen. Alleen herten, zwijnen en bomen. Lijkt mij dus de ideale plek om daar een stuk of 20 van die molens te zetten. Twintig? Ja, maar dan wel de helft kleiner als degene die nu gepland zijn want die worden acht keer zo hoog als de Oude Kerk en wie wel eens vanuit de toren naar beneden heeft gekeken weet hoe hoog die al is.

Nog zo’n plek: achter de schietterreinen bij Harskamp. Mooie locatie. Of langs de hekken van de Hoge Veluwe waar toch geen boom meer staat en de wind over de vlaktes mooi kan worden opgevangen door de windmolens.

Ik vroeg me dan ook af waarom het zo verzonnen is windmolens te plaatsen langs de bebouwde kom. Ik fantaseer maar even wat en denk aan de wespendief, een vogel die wespen vangt. Die schijnt beschermd te zijn. Mazzel voor de wespendief met als gevolg dat tienduizenden Edenaren binnenkort tegen 10 monstermolens aan moeten kijken.

Of zijn het de toeristen? De Veluwe moet wel een beetje natuurlijk overkomen en daar passen geen windmolens bij. Dan kunnen die toeristen net zo goed naar Flevoland.

Misschien is het de baron van het park wel die zijn netwerk gebruikt om te voorkomen dat er windmolens in het vizier van zijn jachtgeweer komen.

Ik weet niet welke belangen en krachten er spelen die ervoor zorgen dat eigenlijk alleen de inwoners van Ede er last van zullen hebben en er in de andere 90% van onze gemeente, waar alleen kippen, koeien en herten wonen, geen enkel minimolentje wordt gebouwd.

Dit jaar komt er regelgeving uit Den Haag over windmolens. Waarschijnlijk komt er een afstandsnorm zoals die in sommige andere landen ook geldt. In Beieren en Polen moet de afstand tussen bebouwing en een windmolen minimaal 10 maal de tiphoogte van de wieken van de molen zijn. Dat zou voor de Edese reuzen dus al gauw drie kilometer zijn. Dus maakt de gemeente Ede haast. Snel besluiten voordat die landelijke regeling er komt want dan kun je die windmolens nog mooi naast de bebouwde kom zetten.

Want alles lijkt belangrijker dan de eigen inwoners.

Die wetten komen pas later waardoor Ede per windmolen zomaar een straal van 6 kilometer per windmolen elimineert voor woningbouw. Is daar al over nagedacht?

Soms zou je willen dat er ook een lobby is voor burgers, net zoals de lobbyisten van bedrijven die hier windmolens willen bouwen om ze vervolgens te verpatsen aan buitenlandse investeerders. Die lobby voor burgers is er. Het heet een politieke partij en je mag zelf kiezen welke voor jou gaat lobbyen.

Ik nodig al die 5.000 ondertekenaars van de petitie tegen de windmolens uit de stemwijzer in te vullen en het advies van de stemwijzer over te nemen bij de echte verkiezingen.

Grote kans dat die molens er dan niet komen.

3 thoughts on “Windmolenstress

 1. Ach ze moeten iets. En langs de A30 is dan toch zo slecht niet? Daar bij de Veluwe is ook nog deels militair terrein, hebben we net niets over te vertellen. En wellicht 1 heeele hoge dan 4 kleine. Kans dat die ene nog steeds meer energie oplevert.

 2. Gewoon de regelgeving even afwachten en laat de gemeente Ede zich gewoon houden aan de gangbare norm van 10 x tiphoogte mbt de afstand tot bewoond gebied. Over duurzaamheid van deze mega windmolens kunnen we nog wel eens een krantenartikel aan gaan wijden lijkt mij. Daarover is genoeg informatie te vinden. Niet even snel er ‘doordrukken’. De vorige Wethouder belast met dit item is al opgestapt. Ook ligt er nog steeds een grote aarden wal langs de A12 met daarop een bord wat aangeeft dat er zonnepanelen geplaatst gaan worden. Dit bord staat er al vele jaren maar ik heb nog geen zonnepaneel gezien. Vul de stemwijzer maar eens in dan weet u welke partijen in de gemeente Ede voor een windmolen zijn en de uitkomst zal u dan ook niet verbazen als u kiest voor een partij uit het landelijke partij kartel. Kies daarom lokaal met aandacht voor de inwoners van onze gemeente Ede!

 3. Waar moet ik beginnen?

  Molens moeten 300 meter hoog worden? Volslagen onzin.
  Een beetje fantaserend de baron losjes beschuldigen van een soort van machtmisbruik? Niet erg fraai.
  U weet niet welke belangen en krachten er spelen? Zouden er niet gewoon ‘argumenten’ kunnen spelen? Ik roep maar iets geks. En zou u die niet gewoon in de raadsstukken kunnen vinden? Of op de site van de gemeente? Of op diverse andere plekken?
  Als u niet zoekt, vindt u inderdaad niets en kunt u net doen alsof er alleen maar smoezelige koehandel speelt. Zoekt, en het zou zomaar kunnen dat u achterhaalt ‘waarom het zo verzonnen is’. Wie weet zit er zelfs een zekere redelijkheid achter verborgen!

  Enne… bijdragen aan het tegengaan van een klimaatramp is niet in het belang van de Edenaar? Wauw.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.