Windmolenstress

Het kaartje hierboven is een ‘kansenkaart’. Het schetst de mogelijke locaties van windmolens. De grijze gebieden zijn bebouwde kommen. Kansen genoeg om locaties te kiezen…