Koeienequivalent

Wat is ook al weer een Natuurtoets? “De natuurtoets is een uitgebreid onderzoek dat de aanvrager van een vergunning moet laten uitvoeren zodat de gemeente en de Provincie zeker weten dat de natuur in het gebied niet wordt aangetast door de voorgenomen activiteit.” Ga je dus iets in of nabij de natuur doen wat eventueel schade zou kunnen berokken aan die natuur dan moet je dat toetsen.

Of laten toetsen. Dat laat je niet doen door een soort Natuurtoetsinspectie van de overheid maar daarvoor huur je een commercieel bureau in dat de hele dag niets anders doet dan Natuurtoetsen maken waarvoor jij dan de rekening betaalt. Lekker onafhankelijk maar niet heus.

Ik heb nog even gezocht hoeveel Natuurtoetsen door die bedrijven worden gemaakt die een negatief advies opleveren maar dat wordt niet bijgehouden maar ik schat in dat de kans dat je de Lotto wint groter is dan de kans dat jouw gekochte Natuurtoets een negatief advies oplevert.

Ik had nog een Natuurtoets liggen. Die van het Warmtebedrijf. Die lieten toetsen door een bedrijf dat ze zelf hadden ingehuurd in hoeverre het verbranden van miljoenen kilo hout van invloed is op het Natura-2000 gebied dat 300 meter verderop ligt.

Wat blijkt? Die biomassacentrale aan de Geerweg stoot per jaar 12.000 kilo stikstof uit volgens de Natuurtoets. Dat lijkt het veel en is ook veel maar een beetje koe produceert 120 kilo stikstof dus die biomassacentrale heeft een koeienequivalent van 100k(oeien). Op de meer dan 100.000 koeien in onze gemeente is dat een druppel op een gloeiende koe. Aan de andere kant: je krijgt nu geen vergunning meer voor een konijnenhok als je in de buurt van een Natura-2000 gebied woont.

Maar dan gebeurt er een wonder volgens de Natuurtoets. De stikstof die uit de hoge schoorstenen wordt gespuugd valt binnen een kilometer weer op de grond. Nauwelijks overlast voor de natuur! Net voor de Ginkelse heide begint is alle stikstof op de grond gevallen…. Echt een mirakel. Zeker omdat de stikstof van een schijtende koe volgens de overheid met haar stikstofkaartje kilometers verderop neerdwarrelt.

Op de aanvraag voor de vergunning staat nog iets wonderbaarlijks. Op de vraag of er behalve een beetje stikstof nog meer effecten op de natuur zijn vult de aanvrager in: ‘nee’. Miljoenen kilo’s hout verbranden maar nog steeds geen uitstoot van fijnstof, zware metalen, CO2, roet. Hoe kan het?!

De provincie Gelderland was snel om, de vergunning werd verleend en de biomassacentrales konden beginnen met het verbranden van hout ten behoeve van winstmaximalisatie. Ja, met zo’n natuurtoets door een commercieel bureau, daarmee haal je echt een onafhankelijk advies binnen.

Een gouden tip dus voor iedere boer die zijn veestapel moet halveren: huur de Natuurtoetsenfabriek van het Warmtebedrijf in en in plaats van halveren kun je je veestapel verdubbelen. Je moet dan wel jokken dat er behalve een beetje stikstof er verder niets uit de schoorsteen van je megastal komt.

Zo makkelijk gaat het dus met een Natuurvergunning. Een rapportje kopen bij een Natuurtoetsenfabriek, ‘per ongeluk’ aanvinken dat er behalve een beetje stikstof niets uit de schoorsteen komt dat schadelijk kan zijn voor de natuur en de provincie Gelderland stuurt je een vergunning.

En dan maar hopen dat niemand er achter komt!

1 thought on “Koeienequivalent

  1. Wat bijzonder is dat het warmtebedrijf Ede een vergunning heeft en, naar ik hoop verplicht, metingen doet met betrekking tot de uitstoot van alles wat de biomassaverbrandinsfabriek uitstoot. Dat deze ergens gegevens inzichtelijk te vinden zijn; ook in het kader van handhaving? Want dat zou de centrales toch wel kunnen onderscheiden van de veeteelt: meetbare uitstoot van iets meer dan alleen stikstof.

    Iemand die weet of en waar deze gegevens te vinden zijn?

    Of moet dat via een WOBje en krijg ik dan zwartgelakte pagina’s? Tata steel in Ede?

    Warmtebedrijf. Kunnen ze ook koelen?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *