Dorpsraad

Je hebt ze in alle vormen: het DorpsBelang, het Wijkplatform, de Bewonersvereniging. Laat ik ze gewoon de Dorpsraad noemen.

Ooit had ik een aanvaring met een Dorpsraad. Die van Otterlo in dit geval. Na jarenlang praten met de gemeente dachten we het eindelijk voor elkaar te hebben. De oude sporthal zou vervangen worden door een nieuwe. Eindelijk! Vlak voor de afronding greep de dorpsraad in: er moest niet alleen een nieuwe sportzaal komen maar er moest een nieuw dorpshuis aan vastgebouwd worden. De bouw van de nieuwe sportzaal ging niet door want de dorpsraad was tegen. Dat was 10 jaar geleden. Er staat nog steeds geen nieuwe sportzaal en ook geen nieuw dorpshuis. Bedankt!

Ik sprak ooit iemand die lid was van het bestuur van een dorpsraad. Een andere dan die in Otterlo. Die begon heel enthousiast maar was het na drie jaar beu om achter de jaarlijkse contributie van maar liefst vijf euro aan te jagen en gesprekken te voeren met ambtenaren en wethouders die niets opleverden. Hij wilde zich niet meer verkiesbaar stellen maar er bleek geen opvolger te vinden en voelde zich verplicht om nog eens voor vier jaar bij te tekenen. Ja, zo gaat het met alles waar je ooit om gaf, je wilt het wel kwijt maar je komt er niet af.

Ze hebben vaak flitsende websites, die dorpsraden. Met bijvoorbeeld de rubriek ‘nieuws’, speciaal voor de bewoners, waar in vier jaar tijd twee berichten in zijn gepost, vlak nadat de nieuwe website werd gelanceerd.

Dorpsraden houden soms een vergadering. Dan komen er een aantal mensen met vooral een eigenbelang, en niet het dorpsbelang, die hun zin tijdens zo’n vergadering proberen door te drukken. Soms wordt er gestemd en wordt er argwanend in het rond gekeken of de buurman wel voor het voorstel stemt. De sociale druk kan hoog zijn tijdens zo’n stemming. Het aantal aanwezigen is meestal zo laag dat er nauwelijks sprake is van een afspiegeling van het dorp.

Met democratie heeft het allemaal niet veel te maken. Je moet lid worden om mee te mogen stemmen. Soms moet je voor zo’n lidmaatschap betalen. Niet veel, maar het zou toch raar zijn als je bij de volgende gemeenteraadsvergadering een collectebus van de gemeente Ede naast de stembus staat waar je eerst in moet doneren voor je mag stemmen.

Ik wil niemand op een idee brengen overigens.  

Het is allemaal goed bedoeld en het begint vaak enthousiast maar in veel gevallen zijn de besturen van de Dorpsraden geen partij voor ervaren wethouders en ambtenaren die de goedwillende bestuursleden van de Dorpsraad wegblazen.

Dorpsraden klaagden recent dat ze niet werden betrokken bij ontwikkelingen in het dorp. Dat gaat nu veranderen want de verkiezingen komen er aan en er moeten stemmen gewonnen worden. Daarna blijft het weer heel stil vanaf de Bergstraat.

En misschien is dat maar goed ook.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *