Bos versus biodiversiteit

Niet iedereen stond te juichen over mijn stukkie over het productiebos. Het Geldersch Landschap en Kastelen bood me direct een rondwandeling door de Sysselt aan om één en ander recht te zetten. Een meer dan vriendelijke boswachter gaf een toelichting op de verkoop van biomassa door GLK. Dat doen ze niet meer zei de boswachter. Wat ze nog wel doen is het verkopen van haardhout. Dat lijkt me ook biomassa maar een kniesoor die daar op let behalve als je astma hebt en je buren dat hout van het GLK in hun open haard verbranden.

Ik kreeg ook antwoord op wat andere vragen. Waarom zijn er hele cirkels bos omgezaagd en worden er zeven plastic hekjes met een balkje erin neergezet om jonge boompjes van een halve meter hoog te ondersteunen?

Dat heeft dus te maken met biodiversiteit. Er wordt een cirkel van ongeveer 20 meter leeggeveegd en weggekapt om één bijzondere boom ruimte en licht te geven om te groeien. Want van die zeven miniboompjes zal er maar één overleven. Het ging in dit geval om de zoete kers.

Bomen kappen ten behoeve van de biodiversiteit. Dat is een keuze. Niet mijn keuze. Lekker laten groeien wat er stond, dat lijkt met het natuurlijkst. Ook een andere vraag werd beantwoord. In het bos staan percelen met een hek er om heen. Waarom? Daar zijn eiken gekapt en die gekapte eiken ontwikkelen weer jonge loten aan de stam en het is niet de bedoeling herten en ander wild die jonge takjes opeten. Bosbouw zit nu eenmaal in ons bloed zei de boswachter erbij.

Bossen hoef je niet te bouwen. Dat doen ze zelf wel. De boswachter bedoelde het omzagen van bomen. Dat is een hele andere definitie van bosbouw die ik tot nu toe hanteerde.

Biodiversiteit dus. Er worden hele percelen bos gekapt ten behoeve van de biodiversiteit. In de hoop dat er speciale vlindertjes en hagedisjes terugkomen die de Veluwe al lang hebben verlaten omdat het hier niet meer te harden is.

We hebben nog zo’n grootgrondbezitter in Ede, park de Hoge Veluwe. En ook die maken zich ineens zorgen om biodiversiteit. Die gaan bomen kappen om bossen klimaatbestendig te maken….Om het klimaat te redden gaan we dus bomen omzagen. Dat schijnt te komen omdat fijnsparren daar door de droogte (?) massaal sterven (?), aldus de Hoge Veluwe waar je ook dit jaar weer voor ‘niks’ je eigen kerstboom mocht kappen omdat ze daar, heel logisch, uit de grond schieten.

Ook is volgens het park het beheer van zwijnen, edelherten en mouflons niet los te zien van de maatregelen om tot een duurzame instandhouding van de bossen in het park te komen. Beheer van wild. Dat is hetzelfde als het begrip ‘bosbouw’ maar dan anders; beheer is het afschieten van wild.  

Voor biodiversiteit gaan ze bossen kappen en herten doodschieten maar we krijgen er nieuwe boomsoorten en gevluchte beestjes voor terug. Dat worden dus kale vlaktes met hier en daar een cactus, die zijn namelijk behoorlijk klimaatbestendig, met een hagedisje er bovenop.

Biodiversiteit. Klimaatbestendige bossen. Boven dit stukje een grafiek van de ontwikkeling van de houtprijs gebaseerd op data van het CBS en ineens begreep ik die hang naar biodiversiteit een stuk beter.

1 thought on “Bos versus biodiversiteit

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *