HET WORDT EEN FRAAI 2023: ALVAST DANK DAARVOOR BESTE GEMEENTERAAD!!

Vooral in januari 2023 bespreekt de gemeenteraad voorstellen die vooruitstrevend lijken. Het is humoristisch en treurig tegelijk! Een paar voorbeelden.

Er komt een voorstel over inwonersagendering; minimaal 350 inwoners kunnen een notitie schrijven en die sturen naar de gemeenteraad. Vervolgens mogen er een paar mensen een toelichting komen geven (in de raadszaal) van maximaal 5 minuten. Een tijdje later neemt de raad dan een besluit. In het dagblad De Gelderlander zegt de initiatiefnemer het raadslid de heer Elfvering (D66) het volgende: “ik vind dit een hele mooie manier om de mensen meer bij de plaatselijke politiek te betrekken”

Welk een treurigheid! Waarom draait die meneer het niet om. Bijvoorbeeld: “het is een hele mooie manier om de plaatselijke politiek meer bij de mensen te betrekken”. Maar nee hoor, de gemeenteraad blijft lekker in de ivoren toren zitten en de inwoners moeten dan daar naar toe. Waarom niet een raadsbijeenkomst in Cultura of in een buurthuis? Laat dan de locatie afhangen van het onderwerp! Dus de politiek naar de inwoners en niet andersom. Dus wat een ouderwetse opvatting van D66. Die partij werd nota bene ooit opgericht met als voornaamste doel de democratie radicaal te veranderen. Dit Edese voorstel van D66 in Ede is kenmerkend voor de wijze waarop D66 tegenwoordig bezig is. In wezen is D66 heden ten dage verworden tot een ouderwetse machtspartij, die nu al zenuwachtig is voor de komende provinciale statenverkiezingen. Maar dit laatste terzijde.

Een tweede voorbeeld: het initiatiefvoorstel over het uitschrijven van een raadplegend referendum over het openstellen van Bennekomse winkels op zon- en feestdagen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een reactie geschreven over dat voorstel. Het college geeft een voorbeeld over een referendum (over het openstellen van winkels op zondagen) dat gehouden werd op 10 juni 2015 in de gemeente Ede. Vervolgens schrijft het college in diezelfde reactie het volgende: “Op basis van de uitkomsten heeft de gemeenteraad op 9 juni 2015 besloten enkel voor de kern Ede Stad de winkelopening op zondag toe te staan”.

Dus begrijp ik het goed dat de gemeenteraad op 9 juni 2015 iets besloten heeft een dag voordat het referendum (10 juni 2015) gehouden werd? Of, en dat is waarschijnlijker, is het een stomme schrijffout? Maar toch, zoiets stuur je toch niet als college naar de gemeenteraad? Zo’n raar, stom en amateuristisch memo?

Even iets anders! De Stichting World Food Center Experience. Op 1 janauri 2023 zal de gemeente Ede weer subsidie gaan betalen aan die club. Of wordt die betaling uitgesteld? Dat zou zomaar kunnen, want deze stichting heeft uitstel gevraagd om een heleboel zaken nu eens goed te gaan regelen. Ik ga die dingetjes hier niet opschrijven. Ik heb daar geen zin meer in. Net zoals die stichting blijkbaar er geen zin in heeft om alles op tijd te regelen. Nou vooruit 1 klein dingetje! De stichting hoopte dat voor 1 oktober jl. er een uitspraak zou kunnen zijn van de Raad van State over het WFC. Maar die uitspraak is er nog steeds niet. We zijn nu 3 maanden verder. Over 2 maanden moet er weer een voortgangsrapportage komen van het WFC. Binnen 5 maanden (zo heeft het WFC beloofd) is het aanbestedingstraject van de bouw van De Experience in gang gezet. We zullen het zien en wachten geduldig en gedwee af. Of komt er die zogenaamde inwonersagendering! Weet u nog, geachte lezer, dat pseudo voouitstrevende voorstel van het Edese D66! Wellicht dat er een  notitie van minimaal 350 inwoners van Ede komt om op die lokatie sociale woningbouw te laten plaatsvinden in plaats van het WFC? Dan kan daar, op die locatie, die notitie vervolgens door de gemeenteraad besproken worden! Dat is pas echt nieuwe democratie!!!

Foto: Jernej Furman via https://www.flickr.com/photos/91261194@N06/52530514558

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *