KennisAs

Opeens is er een naam, uitgevonden in de wandelgangen van het gemeentehuis. Het omvat alles waar men al een tijdje naar aan het toewerken is. Van werknaam naar thema, hoofdonderwerp. Dat is fijn, want dan weten we allemaal waar we het over hebben…toch?

Ik heb al eerder opgemerkt dat ik niet langer in De Rietkampen woon, maar in Ede-Zuid. Dat is blijkbaar alles beneden de spoorlijn. U weet wel: die verbinding die onze stad in twee delen heeft gesplitst. Waar men alleen via tunnels van noord naar zuid kan komen en weer terug.

Nu dacht ik dat Bennekom ook bij Ede-Zuid hoorde, maar nee, dat is een vergissing.

Er is namelijk nog een verbinding die ons uiteendrijft: de A12.

Nu ken ik het centrum van alle te ontwikkelen kennis in onze gemeente vooral door de kwalitatief erg goede scholen in de gemeente. Van basisscholen tot HBO, we mogen trots zijn op al die kenniscentra. Maar die liggen wel verspreid over heel de gemeente, van Otterlo tot aan Bennekom. Dus wat bedoelen ze toch met die term KennisAs?

Maar gelukkig is de gemeente Ede heel transparant en heeft men speciaal voor ons een kaartje* getekend en dit met ons gedeeld.

En wat blijkt? De kennisAs ligt ónder de A12. Tussen de Dr. W. Dreeslaan, de Van Balverenweg en de Edeseweg.

Nou ligt een verklaring voor die naam nog steeds niet erg voor de hand, behalve dat het enigszins in de buurt ligt van enkele scholen aan de andere kant van de scheidende verbinding A12.

Maar dan verschijnt er een Startnotitie Gebiedsprogramma KennisAs, vastgesteld door B&W op 14 maart 2023, een samenwerking tussen de wethouders Versteeg en De Pater.

In het Raadsvoorstel van het college aan de gemeenteraad van Ede benadrukt B&W in de Startnotitie dat het géén nieuwe visie of nieuw beleid is. Nee, zeker niet, zegt het college, ‘het is de uitwerking van de eerder gemaakte afspraken in het kader van de Verstedelijkingsopgave’ (het Gebiedsprogramma KennisAs is onderdeel van de gebiedsuitwerking Foodvalley Zuid in het kader van de Verstedelijkingsopgave Arnhem-Nijmegen Foodvalley).

Het beestje heeft dus nu ein-de-lijk een naam gekregen: de KennisAs

En niet veel later werd het raadsel van de naam opgelost: naar aanleiding van de Startnotitie Gebiedsprogramma KennisAs die op 20 april j.l. in de raad is besproken schreef de WUR, de Wageningen University en Research, een reactie op dit stuk. Gedateerd op 19 april 2023, de dag voor de beraadslaging in de raad.

En wat voor een reactie!

Ik wil u de inleiding van hun reactie op de Startnotitie niet onthouden (de rest van hun visie kunt u lezen via de link onder deze columm**).

Het motto van Wageningen University & Research is ‘Finding answers together’. Mede hierom juichen wij de doorontwikkeling van de KennisAs toe. Er is namelijk een grote vraag van kennisintensieve organisaties werkzaam binnen ons domein om zich te vestigen in het Kennishart van Ede en Wageningen.

Nou, ik weet niet hoe u hierover denkt, maar wat een enthousiasme over hun eigen ‘kennis’ en hun positie in ons gebied, de spil waar alles om draait: de as.

Briljant, vindt u ook niet?

De rest van het stuk is duidelijk: ze beginnen met hun grote vraag naar kennisintensieve bedrijfsruimtes, huisvesting voor kleinschalige (maar wel veel) bedrijven en hoofdkantoren.

Wel met een ‘positieve invloed op de wereld’. Gelukkig willen ze geen ‘Brainport’, zoals rond Eindhoven, maar ze vragen wel om keuzes rond dit gebied, ook in overleg op nationaal en Europees niveau.

En dat allemaal in Ede, onder de A12, tussen Bennekom en de dr. W. Dreeslaan…

Ze sluiten af met een ‘Oh ja’: ‘De KennisAs is meer dan een economische behoefte, er moet ook (!) ruimte gewaarborgd worden voor de natuur en het landschap.’

Nou, de zorg voor onze groene omgeving die verstedelijkt wordt is nog net niet in een bijzin gefrommeld. Het is vast cynisch van mij om te denken dat de huizen, bedrijven en kantoren straks in een keurig aangeharkt groen parkje worden aangelegd. De groene zone tussen Bennekom en de dr. W. Dreeslaan heeft blijkbaar geen stem, die is allang weggestemd. Ergens in een kantoor, achter een tekentafel. Weg natuur, straks zijn we dit stukje groen al helemaal weer vergeten.

En nu heeft het eindelijk een naam gekregen: de KennisAs.

Gefeliciteerd allen, met de geboorte van deze nieuwe verstedelijkingsloot aan onze gemeenteboom.

*Kennisas Wet voorkeursrecht gemeenten o.b.v. art. 2 en 5 Wvg Tekeningnummer: wvg2023GR-1
Datum 28-02-2023 Schaal 1:1500 op A0

https://ede.raadsinformatie.nl/document/12587734/1#search=%22kennisas%22

** Reactie Wageningen University & Research op de startnotitie van de KennisAs, Wageningen, 19 april 2023

https://ede.raadsinformatie.nl/document/12647574/1#search=%22Duurzaam%22

1 thought on “KennisAs

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *