Doorrijden maar

Met interesse heb ik het hele document De Koersnota mobiliteit 2023 doorgespit. Wat een hoopgevend document. En het hele goede nieuws is dat de gemeente Ede oog heeft voor een gezonde en veilige leefomgeving voor ons allemaal.

De wethouder geeft in de inleiding aan dat hij onmogelijk naar 120.000 inwoners kan luisteren, maar dat hij zijn best heeft gedaan om zijn oor te luisteren te leggen. En dat heeft hij zeker goed gedaan. Aangezien zijn tijd beperkt is, snap ik ook dat hij niet bij iedereen op bezoek is gegaan om advies te vragen, dus heb ik het maar voor hem opgeschreven in deze column.

In de visie op het verkeer in Ede zet de wethouder in op een wat meer gezonde balans tussen autoverkeer, fietsverkeer en OV-gebruik. En hij heeft gelijk, want laten we eerlijk zijn: de helft van onze autoritjes is meer uit gemak dan dat het qua afstand echt noodzakelijk is. Even een boodschapje doen bij de winkel in uw buurt had natuurlijk ook met de fiets gekund. Net als het ritje naar de sportschool, vrienden of de bioscoop. Maar dat de gemeente u deze wandel- en fietstochten wat meer gaat faciliteren is toch wel hoopgevend.

Alhoewel…

Er wordt in de nota wel heel erg ingezet op e-bikes en schone auto’s. En de plannen zijn zo breed getrokken, zelfs tot in het Rijnland aan toe, dat sommige plannen al praktisch onuitvoerbaar worden of uitgesmeerd worden over vele decennia. Wel wenselijk misschien, maar haalbaar en realistisch?

Vaak is interessanter wat er niet staat geschreven; er vielen mij drie essentiële dingen op…

Allereerst het basisprincipe dat het openbare terrein niet van de automobilist is, maar van de inwoners. Alle inwoners. Kinderen moeten nu soms slalommen tussen de auto’s door om hun speeltuin te bereiken. Ze moeten oversteken of fietsen langs drukke wegen, waar de auto’s vele malen groter en sneller zijn dan zij. Spelen op straat is al helemaal niet meer mogelijk, dus stoepranden kan nog maar op enkele rustige plekjes. Zelfs op de speciaal ontworpen woonerven neemt de auto als vanzelf voorrang. Wat zou het een omslag zijn wanneer dit het allereerste uitgangspunt zou zijn.

Daarnaast mis ik het belang van de sociale veiligheid. Het ‘ontvlechten’ van verkeersstromen (voet- en fietspaden apart van autowegen) wordt meestal ten gunste van het autoverkeer en vooral ten gunste van het budget ingericht. Natuurlijk is het goedkoper om een fiets-voetgangerstunnel aan te leggen. Maar voor de meest kwetsbare en langzame verkeersgroep is dit vaak de meest onveilige keuze. Langzaam verkeer is gebaat bij een sociale veiligheid. Gezien worden door de omgeving. Wat zou het mooi zijn wanneer de gemeente in de toekomst altijd zou kiezen voor de sociale veiligheid van de inwoners in plaats van de keuze voor het budget. Ook in het donker moeten jongeren, ouderen, mensen met een beperking zich veilig moeten voelen in een steeds meer stedelijke omgeving. Dit betekent een omslag: auto’s door de tunnels, meer zichtbare fietsbruggen en ook rekening houden met op-eigen-kracht-fietsers.

En ten slotte het meest lastige dilemma: mensen krijg je niet zomaar uit de auto, het is immers hun vervoermiddel. Ze kunnen en willen daar graag gebruik van maken. Het is droog, warm, snel en comfortabel. Dit kan een gemeente doorbreken door de inrichting van de openbare ruimte in te richten vanuit het principe dat iedereen zich veilig door de meest onoverzichtelijke plekken moet kunnen bewegen. Geen populaire beslissing, maar wel een duidelijke. De auto’s zo veel mogelijk weren bij drukke plekken: het dorp, bij scholen en buurthuizen. Rust en ruimte in woonwijken en vooral bij speelplekken. Ook dat willen de inwoners met een auto voor ons allemaal.

Het wordt nog een hele uitdaging, zeker met al die veranderende mobiliteit en het toenemende gebruik van onze openbare ruimte. Dus wens ik de gemeenteraad veel wijsheid toe. Zij zijn immers de 39 personen van de 120.000 inwoners naar wie de wethouder sowieso moet luisteren en wij hebben onze stem aan hen gegeven. Geen slechte deal lijkt mij.

1 thought on “Doorrijden maar

  1. “Zij zijn immers de 39 personen van de 120.000 inwoners naar wie de wethouder sowieso moet luisteren”…

    Tja, gebeurde dat nou maar eens. En als dat niet zou gebeuren, zou die raad dan eindelijk eens wat weerwerk geven. Maar deze raad, evenals vele van haar voorgangers, heeft de regie al bij voorbaat uit handen gegeven. Aan halfcorrupte bestuurders en een ongekozen burgemeester. Die links, recht en middendoor de raad en de 120.000 inwoners aan hun laars lappen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *