Gif

In 2020 wordt chemische bestrijding van onkruid op vakantieparken bij wet verboden. Dat is goed nieuws voor de inwoners van de gemeente Ede en voor de vele toeristen die elk jaar in Ede op zo’n park vakantie vieren. Je kan zeggen ‘Is dat niet een beetje laat?’ Op ons recreatiebedrijf De Roek in Otterlo worden dergelijke middelen bijvoorbeeld al sinds 1995 al niet meer gebruikt. Je kan ook zeggen, hartstikke goed, ik wilde dat meer sectoren dat gebruik gingen verbieden.

Bijvoorbeeld de sector landbouw, want alhoewel het gebruik van deze middelen, laten we het gif noemen, daar afneemt, werd in 2016 in de landbouw nog steeds 5.7 miljoen kilogram gif gebruikt. Veertig procent daarvan, 2.28 miljoen kilogram, wordt ingezet bij de aardappelteelt.

Tip: Wilt u iets voor het milieu betekenen? Eet dan alleen biologische aardappels, dat scheelt al een hele hoop.

De bloembollensector laat zich overigens met de inzet van 1.2 miljoen kilo gif ook niet onbetuigd. Dat is extra teleurstellend voor mijn vrouw. Zij werkte in de jaren negentig in Hillegom op het proefbedrijf voor de biologische bloembollenteelt aan onderzoek naar de verduurzaming van de bollensector. De bemoedigende resultaten leidden niet tot de gewenste verduurzaming omdat een lagere productie de telers teveel geld kost. En dus wordt grond in de bollenteelt nog steeds ontsmet om zo jaar in jaar uit bollen op hetzelfde stuk grond te kunnen verbouwen. Ontsmetten? Ja ontsmetten. De bollenboer spuit dan gif in de grond dat zo giftig is dat hij een bufferzone van 30 meter moet hanteren ten opzichte van woningen en scholen en de grond minimaal 14 dagen moet afdekken met gasdicht folie.

Tip: Wilt u iets voor het milieu betekenen? Koop dan alleen biologische bloembollen, dat scheelt al een hele hoop.

Maar ja, waar maak ik mij eigenlijk druk om? Niks aan de hand want ook al zit het gif tot in de luiers van je kinderen volgens het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) blijft het gifgebruik onder de toegestane normen. Die norm is de aanvaardbare dagelijkse hoeveelheid gif die de mens iedere dag, zijn leven lang veilig kan innemen. Voor mensen is die aanvaardbare hoeveelheid dan nog eens honderd keer veiliger dan wat het College veilig acht voor dieren. Mooi toch?
Dat dat niet altijd klopt bleek van de week uit het bericht over kool- en pimpelmezen die buxusmotrups eten en deze rups ook aan hun jongen voeren. Het gif dat de mens gebruikt om deze rups te bestrijden is blijkbaar veilig voor mensen maar voor de mezen die het gif via de rups binnen krijgen is dat toch niet zo. Zij gaan in grote getale dood. De mens is hier de norm en dat lijkt me het belangrijkste probleem.

Tip: Eet geen luiers of mezen.

En ja dan is het volgende week Moederdag. We worden weer gestimuleerd om onze moeders te verrassen met een bloemetje. Ik wil uw feestje niet verpesten maar de kans dat er ook gif op die bloemen zit is heel groot. Onderzoekers vonden bij een steekproef maar liefst 43 verschillende soorten gif op bossen snijbloemen. Uw moeder verdient toch meer dan een bosje gifruikers? Neem een voorbeeld aan voormalig Edese burgemeester Robbertsen. Hij gaf mij in 2006 bij mijn afscheid als gemeenteraadslid geen bosje gifbloemen, maar een heerlijk stukje Edese biologische kaas. Ik ben het nooit vergeten.

Tip: Wilt u iets voor het milieu betekenen? Doe dan zoals alle, Edese, recreatieondernemers volgend jaar moeten doen. Stop met gif! Dat scheelt echt een hele hoop.

 

Foto: Suzanne Melse. De bloemen op de foto zijn biologisch geteeld.

Bronnen:

https://pretwerk.nl/opinie/chemievrij-onkruidbeheer-in-2020-een-verplichting/59969#more-59969

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/30/landbouw-gebruikt-5-7-miljoen-kg-chemische-middelen

http://www.aaltjesschema.nl/Maatregelen/Chemischegrondontsmetting.aspx

https://www.ctgb.nl/over-ctgb/beoordeling-risico

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/mezensterfte-door-bestrijding-buxusmot-help-mee

https://www.volkskrant.nl/economie/de-kans-is-groot-dat-romantici-vandaag-een-bosje-gif-in-de-handen-van-hun-valentijn-drukken~b1f35eb2/

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *