Disclaimer

EdeDorp.nl is een groepsblog. Auteurs schrijven op persoonlijke titel. De eigenaar, beheerder of redactie van EdeDorp.nl (individueel of gezamenlijk hierna te noemen: EdeDorp) is dus niet verantwoordelijk voor de door de auteurs geplaatste artikelen. De door bloggers geschreven artikelen reflecteren ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Ededorp. EdeDorp kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bloggers.

Het is mogelijk om op blogposts te reageren. Meedenken en sparren over vraagstukken is namelijk een van de doelen van dit blog. De redactie heeft echter ten alle tijden het recht om reacties te verwijderen. Een pittige discussie mag, maar houd het netjes. Schelden, vloeken, kwetsen en bewust zwart maken van mensen is verboden. EdeDorp is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op dit weblog plaatsen. Ook hiervoor geldt dat het gaat om persoonlijke meningen en dat het op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijzen van EdeDorp reflecteert. EdeDorp kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht met betrekking tot de juistheid van de gegevens, kan EdeDorp niet garanderen dat zich geen fouten of onvolkomenheden in de informatie op de website bevinden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten, onder welke benaming dan ook worden ontleend. EdeDorp kan niet aansprakelijk worden gehouden, in welke vorm dan ook, voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook van de aangeboden informatie op Ededorp.

Het is mogelijk dat via het EdeDorp toegang wordt geboden tot websites of informatiebronnen van derden. EdeDorp kan evenmin aansprakelijk worden gehouden, in welke vorm dan ook, voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de websites van derden.