Spannende tijden

Waar de vierde golf met onzichtbare nare ziekmakertjes ons dreigt te overspoelen, zijn er ook lichtpunten. Zoals de enorme inzet van het Nederlandse zorgpersoneel om…

Gastcolumnist: Joop Eding

Nachtelijke hersenspinsels Leeftijdsgenoten onder u zullen het herkennen, zo’n 2 maal ’s-nachts voor een korte sanitaire stop het bed moeten verlaten. Meestal slaap ik, als…

Neem dan de verzekeraars

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft surseance van betaling aangevraagd. De Raad van Toezicht is in spoedzitting bijeen. Faillissement dreigt. De directie probeert alle patiënten met spoed…