Menselijke maat  

Behalve een hoop ellende bracht corona ons ook inzicht. De samenleving is belangrijker dan de economie. De beschaving bestaat wél en spant zich in om…