Kringlooplandbouw

Zo rond 1 september denk je: hé, waar zijn de gierzwaluwen? Als bij toverslag vertrekken ze allen tegelijk richting zuiden. Een aparte vogel is het…