Kinderbijslag

Een kind wordt door veel mensen gezien als het kostbaarste bezit. Volkomen terecht. Een tv, een auto, een huis zijn je veel waard. Maar ze…