Natuurlijke kunst

Ik wreef nogmaals in mijn ogen maar het stond er echt. “Daar gaan we weer” en ik zuchtte nog maar eens diep. Het ‘Word Art…