HET AZIJNZUUR BERAAD

Er was onrust op het politbureau van Ededorp uitgebroken. In een spoedzitting was het gehele collectief columnisten door onze grote leider Douwe gesommeerd zich ernstig…