Communiceren!

Soms ligt er wel eens iets op de grond ofzo, he? Van een bureau gewaaid noemen we dat dan. En gevonden is houden toch? Ik vond de ruwe versie van de notulen van de raadsvergadering van 6 oktober:

“Ik had, ware het niet hè, dat de SGP of de ChristenUnie of een eeuh euuh andere partij, dan nog hun bijdrage levert dat bijna het failliet van de startnotitie eeuuh euuh aan horen voelen komen. Waarom zouden we nog upfront naar de raad toe gaan als we straks een ontwerpbestemmingsplan rapportcijfers krijgen, waarom willen we die aan de voorkant al eeuh ophalen oh klopt niks van je hebt geen mensen gesproken, ik snap dat oprecht niet. We doen exact hetzelfde als bij Bennekom-West.

Wat krijg je, een initiatiefnemer die zegt gemeente, warme grond staat gearceerd als structuurvisie, kunnen we huizen bouwen daar, ik zeg: ja, ga maar inventariseren of dit wat is hè, ga maar even euuh reacties ophalen. En dan kom ik bij ons euuh eeuh terug en dan krijg je een intakegesprek en dan alle portefeuilles euuh eeuuh wordt er naar gekeken. En dan wordt het rijp eeuh voor grootschalige ontwikkeling euuh verklaard en dan beginnen we met een heel traject te designen.

Maar wat doen we? Eerst met de raad kijken of dat al ons voorwerk wel zin heeft, daarna een grootschalig burgerparticipatietraject opzetten. Wat doet deze ondernemer? Die gaat naar de vereniging Oud-Ede, Ondernemingsvereniging Bennekom, Dorpsstraat Bennekom, omwonenden spreekt tie. Zeg zou het een idee zijn om? Hij, ja wat vindt de gemeente er van, krijg je dat hè, ja, ik moet nog naar de gemeente, maar als jullie tegen zijn dat heeft het helemaal geen zin.

Ondernemingsvereniging, belangrijk om aan je zijde te hebben. Vereniging Oud Bennekom steeds vaker onderdeel van het voortraject. En ja dan kom je eeuuh eeuh aan tafel. Collega van der Schans, toen nog economie, collega de Pater zitten samen, geloven onze oren niet, er komt iemand aan tafel, zo gaat het echt hè, en geen flauwe euuh eeuh columnstijl, van nou cadeautje uitpakken weet ik wat met een glas bier, nee, er komt een ondernemer aan tafel en die zegt hebben wij gemeenschappelijk belang bij uitbreiding. Ja, je realiseert maar een parkeergarage. Zo en passant he? Want we hebben in Bennekom we horen van de OV dat, we horen van allerlei gezaghebbende Bennekommers we hebben in de toekomst wel een parkeerprobleem. Want waar onze geliefde consument staat, staat ook wel eens een camper hè, das gratis staat ook wel eens langdurig een andere auto. Hoe gaan we dat in de toekomst doen?

Nou voorlopig zeggen ze: ho! Als ik het heb over regulering, nee nee nee, volume draaien. Dat kan niet! Want een aantal jaren terug hè, ging je woningen bouwen in het centrum van Ede en dan kocht je een parkeerplaats af voor 10.000 euro op een gegeven moment kon dat niet meer want we hadden simpelweg geen plek meer parkeerplaatsen te realiseren.”

Een week later stond op EdeStad.nl het volgende nieuws: “Het college van Ede herkent signalen dat communicatie vanuit de gemeente niet altijd voor iedereen in begrijpelijke taal gegoten is.”

Bij wie zou het college moeten beginnen?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *