VOEDSEL-ATTRACTIEPARK TE EDE 

Begin 2020 werd in Ede de Stichting World Food Center opgericht.

En de gemeente Ede kent de “Verordening tot het houden van een raadgevend referendum Ede”.

Zou zoiets te combineren zijn? Natuurlijk. Maar hoe kun je dat doen?

Eigenlijk heel simpel. Denk eens aan het referendum uit 2015 over de koopzondag in Ede! Het kan dus wel. De vraag in zo’n referendum is zeer simpel: bent u voor of tegen de komst van het voedselattractiepark in Ede?

Hoe gaat zoiets in zijn werk?

Zo’n voorstel moet natuurlijk eerst gemaakt worden door de politieke partijen in Ede. Daarna komt ter stemming in de gemeenteraad of er zo’n referendum dient te komen. Dat durft de raad nooit. Zoiets maken en vervolgens indienen en dan er over stemmen en voorleggen aan de inwoners van Ede. De inwoners spreken dan uit of ze voor of tegen het voedselattractiepark zijn. Maar dat risico neemt de raad nooit. Je gaat toch niet aan de bevolking iets vragen? Dat is zo ouderwets! De gemeenteraad vertegenwoordigt toch alle inwoners! Hoewel, een lichtpuntje: die nieuwe wethouder! Die gaat over burgerparticipatie! Dat zou echt een mooie binnenkomer zijn voor die wethouder! Kom op, beste vriend, hoewel je in Amsterdam woont, maak van het referendum een collegevoorstel!!

Maar even terug naar de werkelijkheid! En die is soms heel eenvoudig . Het college van burgemeester en wethouders heeft in maart 2020 besloten om de Stichting World Food Center Experience te Ede (verder: voedselattractiepark) subsidie (= geld) te geven. Ook de provincie Gelderland doet mee. In totaal € 3.728.731,–. Een kleine 4 miljoen euro. Wat gaat het voedselattractiepark, onder de leiding van Cees van der Knaap, bestuursvoorzitter (maar wel tijdelijk tot zomer 2020 hoor), daarmee doen?

Het voedselattractiepark gaat o.a. met dat geld 3 rapportages maken met specifieke aandacht (ja, zo schrijft de gemeente Ede dat) voor: het proces rond de aanbestedingen; de financiën en de participatie van bedrijven en fondsen. Dat klinkt heel volwassen, zou ik zeggen!!

De eerste rapportage moest aangeleverd zijn (nog steeds volgens de gemeente Ede) op 1 september 2020; de tweede op 1 februari 2021 en de derde rapportage op 1 juli 2021. O, dat is leuk, de eerste rapportage op 1 september 2020……..dat betekent dus dat die er is. En de tweede komt eraan.

Wat nog leuker is dat het geld (bijna 4 miljoen euro) besteed moet worden tussen 1 februari 2020 en 1 juli 2021. Dus, zeg ik als eenvoudig inwoner van Ede, kom op met die rapportage van 1 september 2020! Maak dat openbaar! Of heb ik iets gemist? Maak dat bekend aan alle inwoners van Ede: 117.966 inwoners. Daar moet natuurlijk de gemeenteraad en het college van afgetrokken worden, want die hebben die eerste rapportage al. Min 1 wethouder natuurlijk, want die woont in Amsterdam.

Zou de gemeenteraad die rapportage al hebben? Binnen een maand moet de tweede rapportage al klaar zijn! Wat een opwinding. Of zoals de koning dat verwoordde in zijn kersttoespraak: “Misschien bent u moe van opwinding”.  Maar de gemeente Ede houdt van geheimhouding! Dat is de werkelijke passie van de gemeente!! Wat kun je doen? Een nette brief schrijven aan de gemeente! Een Wob-briefje (Wet openbaarheid van bestuur)?  Dat heeft allemaal geen zin.

Dus gemeenteraad: denk aan de gemeenteraadsverkiezingen: die komen eraan. Kruip eens een keer uit uw (ruim maandelijks betaalde) schulp. En zorg ervoor dat er een referendum komt over het voedselattractiepark te Ede!

 

 

1 thought on “VOEDSEL-ATTRACTIEPARK TE EDE 

  1. De gemeente Ede zou voor alle grootschalige projecten, die tot stand moeten komen met een substantiële bijdrage/subsidie van de gemeente moeten vastleggen, dat deze vooraf onderworpen moeten worden aan een behoeftenonderzoek alsmede een haalbaarheidsonderzoek. In feite een zwaarder middel dan een referendum.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *