SCHAALSPRONG

Dat woord “schaalsprong”! Dat woord werd, volgens EdeStad, meerdere keren gebruikt tijdens de  gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag. Het klinkt weer eens imposant. Ede gaat een schaalsprong maken. Het CDA vertaalt dat heel mooi! Het CDA wil de hoogte in. Ja, niet met het aantal zetels in Ede, maar met flats. Gewoon 15 hoog. Of hoger. Is dat de alomvattende  visie van het CDA voor de komende jaren? Dus meer hoogbouw in Ede. De schaalsprong bij die partij heeft meer te maken met het aantal zetels vanaf maart 2022. Volgens Maurice de Hond gaat het CDA in Ede van 6 zetels naar ruim 1 zetel. Dat is pas een schaalsprong.

Ook de agenda voor de raadsvergadering van a.s. donderdag ziet er weer eens imposant uit. Maar ja, klopt die agenda wel met die lange termijn planning? Nou, daar is geen schaalsprong mee gemaakt. Waarom ontbreken er weer vele onderwerpen? Bijvoorbeeld het onderwerp Veilig thuis. Volgens de lange termijn planning komt dit op 1 juli a.s. aan de orde. Nou, dus niet niet. Enkele onderwerpen staan keurig op de agenda. Nou en? Dat is gewoon gemiddeld, daar is niets bijzonders mee. Bijna tragisch is het onderwerp woningbouwvisie. Wanneer die visie aan de orde komt is volledig onbekend. Toch is daar er een lichtpuntje. Een stip aan de horizon. Een schaalsprong met dank aan het CDA. Gewoon hoogbouw, lekker veel flats, vooral hoge, in Ede. Dat wordt de keurige karige visie. Vooralsnog wordt die visie over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild. De gemeenteraad maakt daarin een sprong naar voren, een sprong in de toekomst, nietwaar? Dit is natuurlijk gewoon loze verkiezingspraat. Want in de woonplaats Lunteren van de fractievoorzitter van het CDA moeten natuurlijk geen hoogbouwflats komen. Stel je voor!

Even terug naar de planning van de gemeenteraad. Die vergadering van 8 juli a.s. belooft een marathonzitting te worden. Natuurlijk inclusief de onderwerpen die al lang aan de orde hadden moeten komen. Gelooft u het? Ik niet, niets daarvan. Gewoon even pas op de plaats. De raadsvergadering zal, zo vlak voor de zomervakantie van de raad van 2 maanden, een rustpunt worden in het jachtige bestaan. De maandelijkse vergoedingen van ruim 2000 euro gaan wel gewoon door. Dat wel. Ongetwijfeld zal de voorzitter van de raad, de ongekozen burgemeester, op 8 juli a.s. een geruststellende korte toespraak houden waar iedereen zich kan vinden. Geweldig.

Maar toch terug in alle ernst. Het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Komt daar nog iets van? Waar is de uitvoeringsagenda? Afgesproken is dat de gemeenteraad die agenda uiterlijk in het 2e kwartaal van dit jaar, dus uiterlijk 30 juni 2021, zou behandelen. Daar is helemaal niets van terecht gekomen. Een paar maanden geleden was er een vacature bij de gemeente Ede. Er werd gezocht naar een ambtenaar die die uitvoeringsagenda zou moeten gaan schrijven. Nota bene, in het najaar van 2020 is het gemeentelijk gezondheidsbeleid al vastgesteld. De 4 jarige beleidsnota 2020 – 2024. Volgens mij is dat 5 jaar, maar wie ben ik. We zijn nu anderhalf jaar verder en er gebeurt niets! Geen sprongetje voorwaarts, geen schaalsprong, helemaal niets. De gemeenteraad gaat op vakantie, Dat is het. Daar moeten wij het mee doen.

Gelukkig gaat de voorzitter van de raad, de burgemeester, er ongetwijfeld voor zorgen dat na de zomer de gemeenteraadsvergaderingen weer bezocht kunnen worden door belangstellend publiek. Ik heb nu twee maanden de tijd om mij daar op voor te bereiden.  Dat is een geruststellende gedachte.

 

Foto:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eggshell_001.jpg

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *