REACTIE OP DE COLUMN “WIE DE SCHOEN PAST TREKKE HEM AAN” VAN CHARIFA EL KADDOURI

Charifa El Kaddouri werd in 2006 namens de PvdA gemeenteraadslid in de gemeente Ede.

Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 bleef ze gemeenteraadslid voor die partij in Ede.

Daarnaast ondertekende zij (ook voor de PvdA) in die tijd een stuk waarin ze beloofde haar zetel terug te geven bij vertrek uit de PvdA, uiteraard om ordinaire zetelroof voor te zijn.

In 2012 vertrok zij daadwerkelijk uit die partij, maar bleef wel lid van de gemeenteraad van Ede.

Ondanks haar schriftelijke belofte aan die partij om dat juist niet te doen. In gewoon Nederlands heet dat dus: zetelroof! Zou dat misschien te maken hebben met het maandelijkse salaris dat je als raadslid ontvangt (tegenwoordig ruim 2.000 euro per maand)?

Zij werd reeds in 2012 lid van D66, terwijl ze al partijloos in de gemeenteraad zat. Even tussendoor: je moet tenminste 1 jaar lid zijn van D66 om op de kandidatenlijst van die partij te kunnen komen voor een gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 waren er weer gemeenteraadsverkiezingen. Zij was keurig op tijd lid geworden van die partij. En ja hoor, zij kwam op de kandidatenlijst van die partij en werd, namens D66, gekozen in de gemeenteraad van Ede in 2014. Ook in 2018 werd zij weer, namens D66, lid van de gemeenteraad van Ede.

Na die verkiezingen, in maart 2018, verliet ze na korte tijd de fractie van D66 en bleef uiteraard wederom, wel lid van de gemeenteraad van Ede In gewoon Nederlands heet dat dus: zetelroof. Zou dat misschien wederom  te maken hebben met het maandelijkse salaris dat je als raadslid ontvangt (tegenwoordig ruim 2.000 euro per maand)? Ook een ander gemeenteraadslid van de fractie van D66 ging met haar mee om een nieuwe fractie te vormen: de fractie EdeNu.

Afgelopen week heeft Charifa El Kaddouri een column geschreven op www.ededorp.nl.

De fractievoorzitter van EdeNu meldde hierin dat de lokale omroep haar had uitgenodigd om deel te nemen aan het jaarlijkse programma waarin gereflecteerd werd op het afgelopen jaar. De fractie van EdeNu koos ervoor, zo schrijft de fractievoorzitter, om daar niet aan mee te doen. De fractievoorzitter is in de column van mening dat de lokale omroep onvoldoende objectief het politieke nieuws verslaat. Dus er werd niet meegedaan door de fractie van EdeNu.

Het lijkt mij juist wel een mooie kans om je politiek denkbeelden voor het voetlicht te brengen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar de politieke drijfveren van EdeNu. Maar een website van EdeNu bestaat niet, althans ik kan die site niet vinden. Dat is toch onhandig van EdeNu!? Maar niet getreurd, even gekeken bij de Kamer van Koophandel of EdeNU een stichting of een vereniging is.

Want om deel te nemen aan gemeenteraadsverkiezingen dien je een vereniging of stichting te zijn. EdeNU, volgens de verkregen informatie van de Kamer van Koophandel, is geen stichting en ook geen vereniging. Zou EdeNu tot op heden louter bestaan uit twee afgescheiden raadsleden? Zoiets?       

Maar wat zijn dan de denkbeelden van EdeNu? Wat is de visie van EdeNu op de maatschappij? Dat is dus niet te vinden op een website! Heeft de fractie van EdeNU een bepaalde organisatiestructuur? Dat is mij onbekend. Dat verklaart mogelijk waarom EdeNu niet wenste deel te nemen aan een programma van de lokale omroep. EdeNu bestaat , m.i.,slechts  uit twee afgescheiden raadsleden.

Het wordt nu wel reuze interessant wat EdeNU gaat doen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Al in december van dit jaar zou EdeNu, bij deelname aan dat evenement, omgevormd moeten zijn  naar een stichting of vereniging. Of, EdeNu sluit zich aan bij een bestaande politieke partij in Ede. Daar heeft de fractievoorzitter tenslotte ruime ervaring mee. Maar ja, welke politieke partij in Ede heeft nog daarvoor belangstelling?

Dus, afsluitend, wat betreft de titel van de column van EdeNu op de website van Ededorp:”Wie de schoen past trekke hem aan!”; die titel slaat, m.i., louter terug op de fractie van EdeNu zelf!!      

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *