POLITIEKE AARDVERSCHUIVING IN EDE

Ede, 20 maart 2022

Binnen een paar dagen na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag 16 maart jl. zijn de politieke verhoudingen in Ede ten zeerste veranderd. Met recht kan gesproken worden van een politieke aardverschuiving. Is er sprake van een radicale vernieuwing? Het lijkt er wel op.
De lokale partij GemeenteBelangen is met met 1 zetel gestegen naar 5 zetels. De VVD kan ook opgelucht adem halen: ook van 4 naar 5 zetels. GroenLinks blijft op 4 zetels staan en D66 gaat van 1 naar 4 zetels. Daarnaast is er een nieuwkomer: Volt, meteen met 3 zetels in de Edese gemeenteraad. De PvdA steeg, zoals verwacht, van 1 naar 3 zetels.

Reeds 1 dag na de verkiezingen, dus afgelopen donderdag, was er een openbare vergadering, waarin alle fractievoorzitters hun zegje konden doen. Opmerkelijk was het dat de christelijke partijen en de kleinere lokale partijen al tijdens die bijeenkomst geen rol van betekenis konden spelen. Er lijkt zich een meerderheid af te tekenen van 5 partijen die graag de wethouders willen leveren voor de nieuwe coalitie. GemeenteBelangen, de VVD, GroenLinks, D66 en de PvdA. Goed voor 21 zetels. Weliswaar een krappe meerderheid van de totale 31 zetels, maar voldoende om een nieuwe bestuurscultuur in Ede te introduceren.

Gisteren, 19 maart jl., hielden deze fracties samen een eerste openbare bijeenkomst, waar meteen harde inhoudelijke noten werden gekraakt.

Vooralsnog hebben deze partijen afgesproken om uiterlijk 1 april a.s. te komen met een coalitieakkoord met vooral praktische uitgangspunten. De partijen schroomden niet om al voorbeelden te geven.
Bijvoorbeeld: in geheel Ede, dus ook de buitenkernen, kunnen alle winkels iedere zondag open zijn. Ook Cultura zal haar deuren op iedere zondag kunnen en mogen openen. Hiervoor zullen gelden worden vrijgemaakt.
Bijvoorbeeld: de praktische uitwerking van het zogenaamde burgemeestersbesluit van het huidige kabinet, dat uiterlijk op de dag van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2026 in iedere gemeente een burgemeester gekozen zal dienen te worden.
Bijvoorbeeld als belangrijkste doelstelling voor de komende 4 jaar: het tekort aan sociale huurwoningen terugbrengen tot een niveau waardoor de wachttijd voor zo’n woning maximaal 1 jaar wordt. Dat heeft weer tot consequentie, volgens die 5 partijen, dat per heden gestopt dient te worden met megalomane projecten, zoals het World Food Center Experience en het ARTBASE Ede. Deze projecten worden omgevormd naar sociale woningbouw, de zogenaamde woningbouw transitie.

De 5 partijen kwamen overeen dat principieel uitgangspunt van handelen van de nieuwe coalitie moet zijn: verbetering van het welzijn van de inwoners van Ede. Ieder raadsvoorstel dient hieraan getoetst te worden.

Ook werd deze bijeenkomst gebruikt om de de harde bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn toegepast op cultureel gebied alvast terug te draaien. De structurele subsidies voor de amateuristische kunstbeoefening worden weer in ere hersteld. De algemene subsidieverordening (de ASV) wordt hierop aangepast. Zelfs een mogelijke structurele subsidie aan de Edesche Concertzaal kwam aan de orde.

Wel een curieuze opmerking van GroenLinks tijdens die laatste bijeenkomst: alle wethouders moeten in Ede wonen!

Kortom, een ambitieus geheel. Wellicht de start van een nieuwe bestuurscultuur, waarbij, althans volgens de 5 partijen, het welzijn van de inwoners voorop staat. Binnen enkele dagen zullen er weer meerdere openbare bijeenkomsten van de 5 partijen volgen. Uiteraard zal een en ander nauwlettend en kritisch gevolgd worden.

POLITIEKE AARDVERSCHUIVING IN EDE DEEL 2

Ede, 20 maart 2022

Binnen een paar dagen na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag 16 maart jl. zijn de politieke verhoudingen in Ede ten zeerste veranderd. Met recht kan gesproken worden van een politieke aardverschuiving. Is er sprake van meer dan een voortzetting van de huidige besloten bestuurscultuur? Het lijkt er wel op.
De SGP is gestegen naar 8 zetels. De CU kan ook opgelucht adem halen: 7 zetels. Het CDA gaat ook naar 7 zetels. Daarnaast is er een nieuwkomer: Volt, meteen met 3 zetels in de Edese gemeenteraad.

Reeds 1 dag na de verkiezingen, dus afgelopen donderdag, was er een openbare vergadering, waarin alle fractievoorzitters hun zegje konden doen. Opmerkelijk was het dat de niet-christelijke partijen en de kleinere lokale partijen al tijdens die bijeenkomst geen rol van betekenis konden spelen. Er lijkt zich een meerderheid af te tekenen van 3 partijen die graag de wethouders willen leveren voor de nieuwe coalitie. De SGP, de CU en het CDA. Goed voor 22 zetels. Weliswaar een krappe meerderheid van de totale 39 zetels, maar voldoende om huidige besloten bestuurscultuur in Ede te handhaven.

Gisteren, 19 maart jl., hielden deze fracties samen een eerste en tevens laatste openbare bijeenkomst, waar meteen harde inhoudelijke noten werden gekraakt.

Vooralsnog hebben deze partijen afgesproken om uiterlijk 1 april a.s. te komen met een coalitieakkoord met vooral praktische uitgangspunten. De 3 partijen schroomden niet om al voorbeelden te geven.
Bijvoorbeeld: in geheel Ede, dus ook de buitenkernen, blijven alle winkels iedere zondag gesloten. Ook Cultura zal haar deuren op zondag niet mogen openen. Hiervoor zullen subsidiegelden worden gekort.
Bijvoorbeeld: het niet praktisch uitwerken van het zogenaamde burgemeestersbesluit van het huidige kabinet, dat uiterlijk op de dag van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2026 in iedere gemeente een burgemeester gekozen zal dienen te worden. Iedere gemeente heeft hiervoor bestuurlijke vrijheid, die toegepast zal gaan worden.
Bijvoorbeeld als belangrijkste doelstelling voor de komende 4 jaar: het tekort aan sociale huurwoningen terugbrengen tot een acceptabel niveau waardoor de wachttijden korter worden. Dat heeft weer tot consequentie, volgens die 3 partijen, dat per heden waardevolle projecten, zoals het World Food Center Experience en het ARTBASE Ede gecontinueerd kunnen worden. Bij deze projecten wordt sociale woningbouw een aandachtspunt.

De 3 partijen kwamen overeen dat principieel uitgangspunt van handelen van de nieuwe coalitie moet zijn: verbetering van het welzijn van de inwoners van Ede. Ieder raadsvoorstel dient hieraan getoetst te worden.

Ook werd deze bijeenkomst gebruikt om de de harde bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn toegepast op cultureel gebied alvast te continueren. Aan structurele subsidies voor de amateuristische kunstbeoefening zal in deze raadsperiode een nader onderzoek worden ingesteld.. De algemene subsidieverordening (de ASV) zal, zo nodig, hierop worden aangepast. Een mogelijke structurele subsidie aan de Edesche Concertzaal zal eveneens bezien worden.

Wel een curieuze opmerking van de SGP tijdens die laatste bijeenkomst: alle wethouders èn de gemeentesecretaris moeten in Ede wonen!

Kortom, een ambitieus, degelijk geheel. Naar alle waarschijnlijkheid een continuering van de huidige besloten bestuurscultuur, waarbij, althans volgens de 3 partijen, het welzijn van de inwoners voorop staat. Binnen enkele dagen zullen er weer meerdere besloten bijeenkomsten van de 3 partijen volgen. Uiteraard zal een en ander (voor zover mogelijk) nauwlettend en kritisch gevolgd worden.

Foto: wikipedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stemmen.jpg

2 thoughts on “POLITIEKE AARDVERSCHUIVING IN EDE

  1. kortom: wel of geen einde aan Verhulst doctrine en opkomen voor inwoners versus wegpesten van inwoners door ambtenaren gesteund door Braakman, Verhulst en discipelen.

  2. Iets klopt er niet, in het eerste verhaal wordt afscheid genomen van de Verhulst doctrine terwijl de VVD dat juist via haar wethouder en fractievoorzitter, in stand houdt.
    In het tweede verhaal wordt de huidige praktijk van burgertjes wegpesten voortgezet.

    Als het eerste verhaal de waarheid wordt, kan de leiding van de ODDV wel vervangen worden, is tegen al hun principes om rekening te houden met de inwoners…..

    Tja zolang de directie van de ODDV kan blijven roepen dat ze toch meer budget en een langere adem hebben……….. zal het tweede verhaal wel de realiteit blijven en heeft Ede een lokale variant van de Rutte doctrine.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *