OUDERE MANNEN

Dat is de titel van een column die de burgemeester van Ede heeft geschreven in EdeStad van afgelopen woensdag. Hij schrijft bijvoorbeeld: ”Aangezien ik zelf zo’n man ben durf ik er wel over te schrijven. Schrijvers die uit het gezichtspunt van een 18-jarig meisje een verhaal bedenken of stukjesschrijvers die giswerk als waarheden brengen, dat is wel erger”.

Die burgemeester vindt het dus erg dat stukjesschrijvers giswerk als waarheid brengen. Bedoelt hij daar misschien de stukjesschrijvers mee van www.Ededorp.nl?

Dat zou zo maar kunnen. Dat zou wel betekenen dat hij die stukjes in Ededorp leest. Dat is voor de stukjesschrijvers van Ededorp wel een bemoedigende opsteker. Maar, opgelet, daar gis ik maar een beetje naar.

Dus laat ik mij enigszins beperken in deze column tot het meedelen van feiten!!

Vooruit, het eerste feit: de gemeenteraad van Ede bestaat uit 39 gemeenteraadsleden.

Dan wat giswerk: Iedere raadsvergadering wordt voortreffelijk geleid door de voorziter, de burgemeester van Ede. Deze laatste zin over de kwaliteit van het voorzitterschap is dus duidelijk giswerk.

Een tweede feit: het World Food Center Experience had een paviljoen op de Floriade.

Dan weer wat giswerk: het paviljoen is afgebroken en wordt aangeboden op Marktplaats. Deze zin is dus natuurlijk giswerk.

Een derde feit: iedere burgemeester in Nederland wordt niet democratisch gekozen.

Een voorspelling, dus giswerk: ieder burgemeester in Nederland zal in de komende jaren niet democratisch gekozen worden.      

Een vierde feit: iedere burgemeester wordt in Frankrijk democratisch gekozen. Een voorspelling, dus giswerk: tot in lengte van jaren zal iedere burgemeester in Frankrijk democratisch gekozen worden. Maar ja, dat weet je nooit zeker, dus giswerk.

Een vijfde feit: ruim twee jaar geleden schreef het college van burgemeester en wethouders een memo aan de gemeenteraad van Ede over flexwoningen.

Giswerk over dat onderwerp: in eenzelfde memo van 2 weken geleden schreef het college bijna dezelfde zinnen. O nee, ik vergis mij, Dit laatste memo was gewoon een feit.

De onderliggende vraag is echter of het stukjesschrijvers verboden moet worden om giswerk als feit te benoemen in de columns. Des te meer wordt geschreven dat columnisten niet aan giswerk mogen doen, des te meer columns er zullen verschijnen.

Ik geef toe dat dit giswerk is, maar toch. Eigenlijk zouden de columnisten van Ededorp de burgemeester van Ede dankbaar moeten zijn dat zelfs in een column in Edestad de burgemeester aandacht schenkt aan giswerk van columnisten.

Diezelfde burgemeester heeft al eerder zelfs een boek geschreven over een fictief lokaal columnisten collectief. Gelukkig was dat blijkbaar louter giswerk!

Een klein feitje is wel dat de term “giswerk” niet voorkomt in het woordenboek van Van Dale. Dat is gewoon een feit!!

Dus, alle columnisten in Nederland: versaagt niet en moedig voorwaarts!     

1 thought on “OUDERE MANNEN

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.