OM DE TUIN LEIDEN; DAT HOORT BIJ DE EXPERIENCE, HET VOEDSELPRETPARK IN EDE

Twee presentatoren van het tv-programma Marcel en Gijs noemen dikwijls iets geweldig en tegelijkertijd weet je dan dat zij het omgekeerde bedoelen. Ik amuseer mij dan ook altijd kostelijk bij die uitzendingen. Iets dergelijks was afgelopen maandagavond aan de orde bij een informatie-avond in het gemeentehuis van Ede.

Een initiatiefgroep vertelde, samen met EetbaarEde, over de verbinding die De Experience (het commerciële voedselpretpark) zou kunnen gaan leggen met lokale voedselinitiatieven. Bij het voedselpretpark dient dan zoiets tot uiting te komen vóór en na de opening van het park. Ook sprak namens hen een cardioloog van het Edese ziekenhuis. Het woord “uniek” sprak hij meerdere malen uit. Natuurlijk, hij is namelijk tegelijkertijd ook lid van de raad van advies van De Experience. Schijn van belangenverstrengeling? Natuurlijk niet, zoiets is toch geweldig!

Maar even naar de toekomst! Er komt in 2026 een grote buitenruimte ter beschikking bij De Experience. Daar zouden wellicht lokale initiatieven een rol kunnen spelen! Gaan zij de buitenboel onderhouden (schoffelen)? Geweldig. Maar wie is daar eigenlijk verantwoordelijk? Dat is de commerciële exploitant, die na de opening zorgt voor evenementen en programmering. Deze laatste zin staat gewoon in de businesscase. Ook staat in de businesscase dat die exploitant bijtijds bij het schoffelen zal worden betrokken. Nota bene, hij is zelf verantwoordelijk voor die buitenruimte.

Nog even die informatieavond. Moeilijke vragen werden door de gemeentelijke voorzitter zeer streng afgekapt. Maar het was toch een openbare avond van die lokale initiatieven? Ik wilde ook iets vragen. Nou, dat ging mooi niet door. Geweldig! De onbesproken kern van die avond was eigenlijk de subtiele prestatie die het voedselpretpark heeft geleverd om de lokale initiatieven te vermelden in de businesscase. Die initiatieven worden m.i. door het commerciële pretpark als glijmiddel gebruikt om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad van Ede en Provinciale Staten van Gelderland het nieuwe plan zullen gaan goedkeuren. Wie trapt daar niet in? Nou, de gemeenteraadsleden, althans de coalitiepartijen, zullen juichend langs de zijlijn gaan staan en zonder morren en met passie instemmen. Zou er nu eigenlijk sprake kunnen zijn van misleiding door het park? Nee, natuurlijk niet!

Want het toverwoord is: verbinding! Verbinding tussen de overheid, de lokale initiatieven en De Experience. Het vervelende van het toverwoord “verbinding” is dat het een modieus begrip is dat op moet boksen tegen het stootblok van de werkelijkheid!

Die werkelijkheid was ook opvallend tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag. Er gebeurde iets raars! Want op 29 juni a.s. zou in een oordeelvormende vergadering van die gemeenteraad de businesscase van het commerciële pretpark worden besproken door de gemeenteraad. Wat deed de burgemeester in de raadsvergadering van 22 juni jl? Terloops vroeg hij nog even of de raadsleden het er mee eens waren dat dat agendapunt afgevoerd zou worden van de vergadering van 29 juni a.s. Zoiets mag niet, maar dat is wel slim en leep. Geweldig. Leidend is namelijk het reglement van orde van de gemeenteraad. Daarin is bepaald dat bij de aanvang van een raadsvergadering een agendapunt (na stemming ) mag worden afgevoerd.

Dus niet eerder!!

Op die wijze gaat de gemeenteraad pas na de zomervakantie vergaderen over het voedselpretpark. Ik voorspel dat eerst, ook na die vakantie, Provinciale Staten over het plan gaat vergaderen en pas daarna de gemeenteraad van Ede. Want, stel dat Provinciale Staten niets zien in dat plan. Dan hoeft de gemeenteraad niet zoveel meer te doen. Tactisch is dat iets moois. In Ede is wethouder Meijer verantwoordelijk en hij hoeft vervolgens slechts te wijzen naar de uitkomst van vergadering van Provinciale Staten met als gevolg dat hij volkomen buiten schot blijft en overladen zal worden met complimenten en derhalve nog jaren wethouder blijft in Ede. Hoewel, zou een burgemeesterspost niet iets voor hem zijn in de nabije toekomst? Gemeente Maasdriel? Gemeente Montferland? Beide gemeenten liggen in de provincie Gelderland en op termijn zijn aldaar burgemeester vacatures!

Geweldig!

Geachte lezer, er komt nog een mooi project aan: ARTBASE Ede! Weer geweldig. Tot de laatste gemeenteraadsverkiezingen waren de SGP en de PvdA tegen dat plan en nu zijn zij een gewillig voorstander van het plan. Nota bene, wethouder Bijl (PvdA) is daar verantwoordelijk voor! Als raadslid was zij tegen dat plan. Dat is nu eenmaal het eerlijke verhaal, ja toch? Dat is nu eenmaal politiek. Daardoor zou het vertrouwen in de Nederlandse politiek wellicht steeds minder kunnen worden. Ach, eerst maar even de zomervakantie, nog zonder De Experience en zonder ARTBASE! Dat wordt doorbijten!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *