MEER AANDACHT  VOOR KUNST EN CULTUUR???

Meer aandacht voor  kunst en cultuur? Deze vraag werd in een lokaal televisieprogramma gesteld aan Cora Otter, lid van de gemeenteraad van Ede en fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Het antwoord  van haar was kraakhelder: neen.

Dus de ChristenUnie in Ede wil niet dat er meer aandacht komt in Ede voor kunst en cultuur.

Zou er iets over kunst en cultuur staan in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie uit Ede?

Het programma heb ik vervolgens gelezen en ook dit antwoord is kraakhelder: niets.

Toch nog een tweede poging gedaan en ik heb het  het verkiezingsprogramma van de landelijke ChristenUnie gelezen. Gezien de lengte, zo’n 160 pagina’s, een heel karwei.

Maar toch, op bladzij 70 stond een kleine paragraaf over cultuur.

De landelijke ChristenUnie, zo staat daar, is van mening dat cultuureducatie een plek verdient in het onderwijs. Zou Cora Otter dat ook vinden? Gezien haar antwoord en gezien het ontbreken van een enkel woord over kunst en cultuur in het programma van de ChristenUnie in Ede veronderstel ik dat dat niet het geval is. Terwijl de wethouder van onderwijs in Ede lid is van de ChristenUnie.

Zou die wethouder van onderwijs, Leon Meijer, de Stichting Meer Muziek in de Klas kennen? Weet die wethouder dat koningin Maxima erevoorzitter is van die stichting? Weet die wethouder dat die stichting, en dus de koningin, wil dat  er structureel muziekonderwijs komt voor alle 1,6 miljoen kinderen op de basisscholen? Het zal toch niet gebeuren dat de koningin op werkbezoek komt in Ede en enkele basisscholen gaat bezoeken en terloops vraagt aan de wethouder van onderwijs Leon Meijer van de ChristenUnie hoe het staat met het structurele muziekonderwijs op de basisscholen in Ede. Ik weet wel voor de ChristenUnie een mooi antwoord. De wethouder Leon Meijer geeft bescheiden gauw het woord aan de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Cora Otter (ze mocht mee op werkbezoek!). Zij vertelt besmuikt dat er in de gemeente  Ede geen enkele belangstelling is voor cultuureducatie op de basisscholen en zij geeft een klein cadeautje aan de koningin: het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Ede. Dan kan de koningin nog eens nalezen dat de begrippen kunst, cultuur en cultuureducatie ontbreken in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie uit Ede. Gelukkig komt de burgemeester (chef protocol) gauw in actie en gooit met schwung en tegelijkertijd geïrriteerd dat programma in een prullenbak.

Ook het begrip Cultura en de term theater ontbreken in dat programma. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dat heeft geen enkele zin. Ik zal dan ook niet proberen de ChristenUnie in Ede te bewegen om meer structurele belangstelling te hebben voor kunst en cultuur in Ede.

Blijkbaar vindt deze partij dat kunst en cultuur overbodige franje is.

Uiteindelijk moet ik wel heel simpel constateren dat bij de ChristenUnie in Ede culturele armoede de boventoon voert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *