HET VOEDSELPRETPARK IS EEN PLUMPUDDING

Allereerst de actualisatie van de kosten die gewoon worden doorbetaald om de Stichting World Food Center nog even te laten voortbestaan:

kosten (te betalen met gemeenschapsgeld) Stichting World Food Center (voedselpretpark te Ede) voor het laten voortbestaan van die stichting:

1 januari 2023 tot en met 8 februari 2023: € 77.142,86.

Op 1 maart a. s. is er weer een voortgangsrapportage van de Stichting World Food Center. Althans dat heeft de gemeente Ede afgesproken met die stichting. In die rapportage, die loopt van 1 juli 2022 tot 1 januari van dit jaar, komt natuurlijk een hoofdstukje over het besluit van de Raad van Sate die het bestemmingsplan op 28 december 2022 heeft vernietigd. Ongetwijfeld overlegt de stichting momenteel met de gemeente Ede over de invulling van die rapportage. Ook de vorige rapportage werd gekenmerkt door een innige samenwerking tussen de gemeente en het voedselpretpark. Dat kun je lezen op de website van de gemeente Ede in de diverse e-mailberichten die gewisseld zijn tussen de gemeente en de stichting. Dankzij de Wet open overheid zijn die berichten beland op de openbare website van de gemeente Ede.

Overigens, aan de horizon komt een volgend project steeds dichterbij.

Het museum ARTBASE! Dat moet iets geweldigs worden! Een museum over Hélène Kröller-Müller, die mevrouw van het gelijknamige museum. Diezelfde mevrouw die kort voor de Tweede Wereldoorlog in München kennis maakte met Adolf Hitler. Zij was namelijk een hartstochtelijk aanbidster van die dictator. Maar dit laatste een beetje terzijde!  

Zou het niet doelmatig zijn om 1 alomvattende rapportage in elkaar te knutselen waarin het voedselpretpark en het museum ARTBASE samen in voor komen? Een samenwerkingsverband tussen het voedselpretpark, ARTBASE en de gemeente Ede?

Dus gauw nog even een nieuwe stichting beginnen voor ARTBASE en dan hup naar die stip op de horizon!

Het college heeft tenslotte afgesproken om regelmatig de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken over het virtuele museum ARTBASE! 

Is die stip van dat ARTBASE aan de horizon misschien gewoon een fata morgana net zoals dat voedselpretpark? Waarschijnlijk wel, want wat heeft het college van burgemeester en wethouders afgesproken met de gemeenteraad van Ede? In het eerste kwartaal 2022 zou er besluitvorming zijn over de realisatie van ARTBASE op basis van een organisatievorm en op basis van de haalbaarheid van de financiering. Resultaat: tot op heden onbekend. Verdere afspraken die in het raadsvoorstel staan zijn zo vaag dat ik die hier niet durf op te schrijven!

Maar even terug naar het voedselattractiepark. De Provincie Gelderland wil 17 miljoen als subsidie geven aan het pretpark. Inmiddels zal deze week in Provinciale Staten van Gelderland een motie worden behandeld waarin wordt voorgesteld om te stoppen met verder subsidiëring door die provincie aan het voedselpretpark. Opmerkelijk is natuurlijk dat de Provinciale Staten zelf initiatief neemt met betrekking tot het park, terwijl tegelijkertijd de gemeenteraad van Ede niets anders doet dan afwachten. Wel is er binnenkort een geheim overleg, het zogenaamde woordvoerdersoverleg, en ietsje later is er een geheim overleg tussen wethouder Meijer en de gemeenteraad. Die wethouder doet dat wel handig en de gemeenteraad sjokt heel blij en volvertrouwen, geruisloos achter die wethouder aan. Ondertussen worden de inwoners van Ede niet geïnformeerd. Maar ach, het vertrouwen van die inwoners in de lokale politiek hoeft toch niet verbeterd te worden? Pas in juni 2023, of zoiets, wordt in het openbaar de gemeenteraad van Ede verder geïnformeerd door die wethouder. Maar het draagvlak naar de inwoners van Ede ten behoeve van dat park zakt op die wijze als een plumpudding in elkaar. Maar het blijft wel “food”! Als wethouder Meijer maar wel dan de etensresten opruimt en we weten allemaal wat dat betekent!         

1 thought on “HET VOEDSELPRETPARK IS EEN PLUMPUDDING

  1. Het wordt tijd dat de gemeenteraad het initiatief neemt met betrekking tot het WFCE en het navolgende besluit wordt genomen:

    Het WFCE stoppen vanwege het niet haalbaar zijn door hoge kosten, het uitblijven van steun door het bedrijfsleven en erg rooskleurige aannames mbt bezoekersaantallen.

    Wethouder Leon Meijer opstappen vanwege het in een bodemloze put storten van gemeenschapsgeld en garant staan voor verliezen in de toekomst (rekening burgers), dit alles ter meerdere eer en glorie van de wethouder die zich zelf al jaren profileerde als toekomstige staatssecretaris dan wel minister van een ministerie van Food

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *