HET IS WEER BIJNA HERFSTVAKANTIE!

Het is nog even spannend of een tekst op de website van de gemeente Ede nog veranderd moet worden in de komende 2 weken. Want over 2 weken is er alweer herfstvakantie. Hieronder volgt enige uitleg.

Dus naar die gemeentelijke website! Klik op Ede.nl, dan op menu, vervolgens Bestuur en organisatie en dan Burgemeester en wethouders. Klik dan op de pagina Persinformatie. Vervolgens  klikken op de term Persannotaties. Nee, nu even geen gezeur van mij over de gebruiksvriendelijkheid van die website. En wat staat daar?

Een echte cabarettekst! Let op, dit staat er echt (vandaag, zaterdag 2 oktober 2021): “Op dit moment is het college van burgemeester en wethouders met zomerreces”.  Mogelijk dat de ongekozen burgemeester iets meer tijd nodig had om zijn nieuwe boekje te fabriceren en te promoten en daardoor even geen tijd had en heeft voor staatszaken, maar dat weet ik niet precies. Zoiets hoor je niet, dat is uiteraard geheim!

Wel kan de tekst van die kolderieke zin aangepast worden door de volgende zin: “Op dit moment is het college van burgemeester en wethouders met herfstreces”.  Dus meneer de wethouder van communicatie, meneer J. P. van der Schans, doe dat maandagochtend 4 oktober a.s. even gauw!

U heeft daarvoor minder dan twee weken de tijd! De herfstvakantie komt er immers aan!

Maar, geachte lezer, u kunt ook nog even doorklikken naar de Weekagenda van het college.

Want wat staat daar? Weer zo’n kostelijk zinnetje: “Op dit moment is het college van burgemeester en wethouders met zomerreces”. Diezelfde wethouder van communicatie krijgt het nog echt druk a.s. maandagochtend! Aanpassing van die kinderlijke tekst is simpel. Gewoon weer het woordje “zomerreces” veranderen in “herfstreces”. Kunt u, meneer de wethouder, er dan ook voor zorgen dat wethouder de heer G. Ritsema, woonachtig  te Amsterdam, nog even zijn nevenfuncties invult op de gemeentelijke website? Dat wordt dan wel aanpoten a.s. maandagochtend op het gemeentehuis! 

Of wordt die aanpassing van de gemeentelijke website een dingetje voor de wekelijkse collegevergadering op a.s. dinsdagochtend? Want let op college: de herfstvakantie komt eraan!

O ja, dat is waar ook! Dat boekje van de burgemeester, de heer L. J. Verhulst. Gaat de burgemeester dat boekje als presentje aanbieden aan de wethouders en de raadsleden van de gemeente Ede? Dat zal toch wel? Want zo’n boekje misstaat echt niet in de boekenkast naast andere Edese schrijvers zoals Arthur van Schendel en Jan Siebelink! Zelfs het degelijke landelijke dagblad NRC heeft een column gewijd aan het boekje. Een citaat uit die column: “Toch leest dit boekje vooral als een ongepaste reprimande vanuit het gemeentehuis aan een stel lastige burgers met een weblog”.

Ik zou mij kunnen voorstellen dat de burgemeester de tekst van die column van het dagblad NRC ook, tegelijkertijd met het boekje, gaat uitreiken aan het college en de raad! Weliswaar een column op een enkel simpel A4tje, maar toch!

Terug naar de gemeentelijke website De politieke partijen in de gemeenteraad ontvangen jaarlijks gemeentelijke subsidie voor hun werkzaamheden. Het boekjaar loopt van 1 april tot 1 april het jaar daarop. Binnen 3 maanden moeten de fracties verantwoording afleggen en inleveren. Een vraagje: hebben die fracties dat al gedaan dit jaar voor 1 juli? Is dat allemaal al vastgesteld door de raad, want dat moet volgens een gemeentelijke verordening! Wanneer komt dat besluit naar buiten of is dat ook weer geheim?

Op de gemeentelijke website kun je , na ongeveer 100 klikken (!),  de verantwoording zien per fractie van bijvoorbeeld 1 april 2019 tot 1 april 2020. Verbazingwekkend is het dat etentjes van fracties in restaurants worden betaald van dat gemeentelijk geld (= belasting inwoners Ede).

Dus gemeenteraad kom op met die verantwoording en maak die verantwoording openbaar op de gemeentelijke website. Het is nu al oktober 2021; we zijn alweer een half jaar verder gerekend vanaf 1 april jl.

En beste lokale vrijetijds-politici:  niet meer op kosten van de inwoners van Ede gratis gaan dineren in een plaatselijk restaurant. Zelfs tickets werden gekocht van die subsidie om een musical te bezoeken. Het zou kunnen zijn dat ik die gemeentelijke verordening niet zo goed begrijp; het zij zo! Maar de vraag blijft: waarom ga je als lid van de gemeenteraad van Ede dineren in een restaurant op kosten van de Edese gemeenschap? Heeft zoiets te maken met de mentaliteit van onze volksvertegenwoordigers? Ach, mogelijk kan een plaatselijke magistraat daar een mooi boekje over schrijven met als titel: “Eerst komt het (vr)eten dan de moraal” (vrij naar Bertolt Brecht).

1 thought on “HET IS WEER BIJNA HERFSTVAKANTIE!

  1. Na de NRC nu ook een mooie column in de Volkskrant. Ik ben niet zo van de lokale politiek, maar EdeDorp ga ik vaker bezoeken. Alleen de naam al is geweldig. Doet me meteen denken aan een anecdote over de Stadspoort. Hulde!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *