“HET GAAT OM DEMOCRATISCHE VERNIEUWING” (uitspraak D66 Ede)

Die democratische vernieuwing. Maar wat houdt dat in? Bijvoorbeeld “recht op rekest” voor burgers volgens D66 in Ede. Volgens die beweging, die ooit voor democratische vernieuwing was, kunnen minimaal 350 inwoners van Ede volgens dat recht een agendapunt toevoegen aan een raadsvergadering, of zoiets. Dat is dus volgens D66 democratische vernieuwing. Misschien wil D66 de kleur van de bloemen in de gemeentelijke plantenbakken wel veranderen. Nou, wat ga je dan doen? Je gaat als burger, gewapend met 350 handtekeningen naar het gemeentehuis en en de gemeenteraad gaat daarover vergaderen. Hoewel? Die 350 burgers moeten nog wel langs de agendacommissie. Die bepaalt wanneer zoiets in de raad komt. O ja, die agendacommissie! Die bestaat slechts uit 1 persoon, de ongekozen burgemeester van Ede, aangevuld met een ambtenaar. Dat zou pas echt bestuurlijke vernieuwing zijn: een agendacommissie die gaat bestaan uit gemeenteraadsleden, zoiets als in alle andere gemeenten in Nederland.

Ik voorspel dat het ”recht op rekest” er in Ede wel komt. Uiteraard in het coalitieakkoord. Ik voorspel ook dat de agendacommissie als een ware solist gewoon blijft bepalen wanneer een onderwerp door de raad behandeld zal gaan worden. Die democratische vernieuwing, waar D66 voor is opgericht, moet niet te ver gaan.

Hoewel die partij in EdeStad het volgende riep: “geen ruk naar rechts in het college”.

Dus gaat D66 niet samen met de SGP in een college zitten? Gaat D66 dan geen wethouder leveren? Zou D66 echt “geen ruk naar rechts in het college” willen? Ik geloof er geen ruk van.

Ik voorspel dat er in Ede een geheel rechts college komt: de SGP, het CDA, de CU, GemeenteBelangen en D66. Dus een christelijke minderheid in de raad wordt vertaald in een christelijke meerderheid in het college! Dankzij D66! Waar blijft dan die zogenaamde democratische vernieuwing van D66?

Nou, dat is niet zo moeilijk: die blijft steken in een politiek achterkamertje, het kamertje waar ook de agendacommissie een bureautje heeft.  

Dan het CDA. Het CDA wil geen dichtgetimmerd akkoord. Tenminste, dat roept het CDA in EdeStad. Natuurlijk wil het CDA dat niet. Het enige wat het CDA in Ede wil is een wethouder van het CDA. Ook al komen er 10 rechten op rekest in het coalitieakkoord! Toch nog iets wat volgens het CDA ook in zo’n akkoord moet komen: hoogbouw vooral in de Edese dorpen! Mooi toch!

Dan die partij Mens en Milieu. A.s. donderdag is er voor het eerst een raadsvergadering waar die partij aan mee doet. Meteen kun je dan zien of die partij iets voorstelt. Het college van burgemeester en wethouders heeft namelijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Edese biomassacentrales. Mens en Milieu is helemaal tegen biomassacentrales!

Die overeenkomst heeft de nieuwe raad ter informatie gekregen. Gaat de partij Mens en Milieu nu in actie komen? Er is een vragenuurtje tenslotte! Dus beste partij: aan de slag, meteen a.s. donderdag. Of als die partij dat niet durft: stel raadsvragen of stap naar de media! Maar doe iets. Laat het niet lopen! O ja, de voorzitter van de raad, de burgemeester, bepaalt of een raadslid in het vragenuur iets mag zeggen. Dat is nog wel even een dingetje voor de partij Mens en Milieu.

Tot slot: die ruk naar rechts die D66 in Ede niet wil, gaat er juist komen. Dankzij D66 die in een uiterst rechts college van burgemeester en wethouders gaat zitten. Geheel vrijwillig! Dat heet volgens D66 in Ede: democratische vernieuwing! Dat is nu pas echte politiek!   

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *