HET CDA LEGT EEN BOM ONDER HET REGEERAKKOORD

Zoiets lees je dan in Zuid-Italië, waar je 1 euro betaalt voor een biertje. Maar je schrikt toch wel even. Het CDA en een bom? Een aantal jaren geleden had toch een lid van een regering iets te maken met met ondeugdelijke bom, de AP 23 landmijn? Of vergis ik mij? Werd destijds de verantwoordelijke staatssecretaris van het CDA niet kort daarop burgemeester van Ede? Ach, het is zo lang geleden! Maar dan de huidige CDA-bom!! Geweldig gewoon!!

Ook hier in de streek Puglia kun je gewoon het regeerakkoord lezen. Onder het genot van dat biertje lees je dan dat akkoord. Het bier kwam vervolgens, al proestend, mijn neusgaten, weer uit. Dat is best wel lastig met een gebroken nekwervel. Mijn hemel. Mijn vrouw en ik kwamen niet meer bij van het lachen. Ik mompelde iets over een bom. Mijn vrouw antwoordde: “toch niet weer dat gezeur over die ondeugdelijke landmijn?” Nee, natuurlijk niet, maar wel het regeerakkoord.

U, geachte lezer, weet ongetwijfeld dat het percentage van 50% stikstofreductie niet genoemd wordt in het regeerakkoord!  De regering, en dus ook de heer Hoekstra van het CDA, heeft in het regeerakkoord het volgende afgesproken:

“Wij scherpen het doel voor 2030 in de klimaatwet aan tot tenminste 55 % CO2 reductie. Om dit doel ook zeker te halen, spreken wij af om ons in het beleid te richten op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60% in 2030”.

Kortom, iedereen, met Hoekstra voorop, heeft het nu over 50% reductie, maar dat percentage staat NIET in het regeerakkoord. Wat een koekenbakkers daar in Den Haag.!

Over die 50 % gesproken, daar heeft het CDA in Ede ook iets mee. Dat mogen we niet vergeten. Kort geleden was het CDA in Ede van mening dat het voedselattractiepark in Ede wel door mocht gaan indien minimaal 50 % van de kosten betaald zou worden door het bedrijfsleven. We zijn nu een tijdje verder en het bedrijfsleven betaalt niets. Maar toch heeft het CDA Ede voor het parkje gestemd. Dat is toch mooi, zo’n verbinding tussen het landelijke CDA en het plaatselijke CDA door middel van zo’n percentage.

Dan nog even de burgemeester van Ede, de CDA’er Verhulst. Op 19 juli jl . gaf hij een interview in BinnenlandsBestuur, een weekblad voor en van bestuurlijk Nederland. Zou hij dat interview gegeven hebben namens de gemeenteraad? Hij is tenslotte voorzitter van die raad, het hoogste bestuursorgaan van Ede. Heel toevallig stuurde hij des middags, dus dezelfde dag, na afloop,  gauw een memo aan de gemeenteraad over dat soort dingen! Vervolgens gaf hij een radio-interview. Zou hij dat interview ook gegeven hebben namens de gemeenteraad? Opmerkelijk is ook dat overal in Nederland geroepen werd en wordt dat de regering voor het eerst zomaar vluchtelingen  zal gaan plaatsen  in Tubbergen. Nou, men kent blijkbaar de geschiedenis over vluchtelingen in Nederland niet of nauwelijks.

Kent de burgemeester van Ede de geschiedenis van de Belgische vluchtingen die in 1914/1915 onderdak kregen in de gemeente Ede, zo’n 5.300 vluchtelingen? Uiteraard waren er in de gemeenteraad van Ede destijds bezwaren in het kader van normen en waarden. De regering besliste destijds daartoe zonder toestemming van de gemeente Ede!!!! Maar ach, dat is zolang geleden.

Dus, nu eerst maar even naar de voortgangsrapportage van het World Food Center uit Ede. Want die komt op 1 september a.s. misschien volgestouwd met giften van fondsen en gelden van het bedrijfsleven! Dus: op naar 1 september 2022. Tenzij een ondeugdelijke AP 23 landmijn of een bom van Edese CDA roet in het eten gooit. 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *