GRATIS CABARET-VOORSTELLING IN EDE OP 30 MAART 2023

Allereerst de actualisatie van de kosten die gewoon worden doorbetaald om de Stichting World Food Center nog even te laten functioneren:

kosten (te betalen met gemeenschapsgeld) Stichting World Food Center (voedselpretpark te Ede, genaamd De Experience) voor het laten voortbestaan van die stichting:

1 januari 2023 tot en met 15 maart 2023: € 149.032,–.

Dit geldbedrag is gebaseerd op cijfers die het college van burgemeester en wethouders in een memo heeft genoemd. Dus is dit volstrekt geen “nepnieuws” maar louter de bizarre werkelijkheid.

In het dagblad De Volkskrant van afgelopen zaterdag verscheen een redactioneel artikel met de kop: “Bibberend de verkiezingen tegemoet: hoe diep gaat het CDA vallen?” In dat artikel lees je bijvoorbeeld dat in 2003 er nog 23 Eerste Kamerleden van het CDA waren en in in 2019 nog maar 9! Een ontluisterend artikel waaruit blijkt dat 15 maart 2023, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, met angst en beven tegemoet wordt gezien door alle CDA’ers in geheel Nederland.

Zou dat eigenlijk wel terecht zijn? Een betere vraag is: toont het CDA enige zelfreflectie? Of vindt het CDA dat die partij de enige echte bestuurderspartij van Nederland is? Niet voor niets roept een CDA-gedeputeerde uit de provincie Drenthe het volgende: “wat fijn dat er nog iemand met ervaring tussen zit”. De Friese CDA-voorzitter deelt in dat artikel het volgende mee: “het zou best kunnen  dat mensen toch op het CDA gaan stemmen, omdat we een hoop bestuurservaring hebben”. Zou het niet tegelijkertijd moeten gaan over standpunten die je als partij uitdraagt? Maar toch ook in datzelfde artikel een kritisch commentaar van de Maastrichtse fractievoorzitter van het CDA Gabrielle Heine: “de bezem moet eens goed door de partij. Je kunt niet niet met dezelfde mensen vrolijk doorgaan”. Tja, zou vanaf nu nog wel een grote carriere voor die mevrouw binnen het CDA in het verschiet liggen? Maar ook bij andere partijen zou zo’n uitspraak de partijwenkbrauwen doen fronsen.  Hoewel Wopke Hoekstra, de leider van het CDA, al verklaard heeft dat hij gewoon aanblijft als aanvoerder, indien het CDA verliest.

Kortom, zorgen genoeg voor het CDA.

In de gemeente Ede is het niet anders. In 1982 had het CDA nog 12 zetels in de gemeenteraad en die gemeenteraad telde in totaal destijds 37 zetels. Nu, in 2023 zijn er 39 zetels en het CDA heeft nog slechts 4 zetels in de Edese gemeenteraad. Dat is ernstig. Wat zou het CDA in Ede kunnen doen om in 2026 bij de gemeenteraadsverkiezingen meer zetels te halen? Wel, op 30 maart a.s. gaat de gemeenteraad de stand van zaken bespreken van de World Food Experience, het voedselpretpark in Ede. Dat park kan namelijk niet meer gerealiseerd worden. Hoe staat het Edese CDA hierin? Tot halverwege 2021 vond die partij dat 50% van de kosten betaald zouden moeten worden door het bedrijfsleven. Echter, het bedrijfsleven doet tot op heden niet of nauwelijks mee. Toch is het CDA nu nog steeds een warm voorstander van dat park. Wees duidelijk CDA, maak een omslag op 30 maart a.s. Dat is best wel moeilijk voor die partij, want zolang die partij een wethouder levert zal die partij in de gemeenteraad altijd achter het college staan.

Uiteraard zal die partij op 30 maart a.s. gaan zeggen dat ook bij het CDA ernstige zorgen aanwezig zijn en dat er aarzelingen zijn om nog langer het voedselproject te steunen. Vervolgens deelt de fractie van het CDA mee dat juist nu er aandacht dient te komen voor de voedselproblematiek en dat daarom het CDA haar steun blijft uitspreken voor het voedselpretpark, wel met pijn in ’t hart, maar toch! Zo’n kwakkelende houding, dat wil zeggen, het blijven ontkennen van de werkelijkheid dat  er momenteel in Ede geen voedselpretpark gebouwd mag worden, is zeer illustratief voor het CDA. Wees nu eens duidelijk CDA, geef toe dat het voedselpretpark een doodlopende weg is. Maar ook weer niet getreurd CDA, want de PvdA in Ede is bij dit onderwerp de weg helemaal kwijt. Tot april 2022 was de PvdA tegen het voedselpretpark. Maar die partij kon een wethouder leveren in het college van Ede. Dus opeens werd de PvdA vanaf april 2022 een warm voorstander van het voedselpretpark. Geweldig toch! Eigenbelang staat daarbij voorop. In ben reuze benieuwd hoe die partij zich eruit gaat kletsen op 30 maart a.s. Hoewel de PvdA al lang daarvoor iets bedacht heeft: gewoon niets zeggen! Ook bij de PvdA ontbreekt enige zelfreflectie over dit onderwerp. Beste PvdA-wethouder, ga iets doen voor de inwoners van Ede, bijvoorbeeld vernieuw de kunst- en cultuurbeleidsnota. Die is in 2016 vastgesteld. Da’s heel lang geleden. Dan kan ook tegelijkertijd afscheid genomen worden van dat virtuele museum ARTBASE dat jaarlijks de gemeente Ede € 500.000,– aan subsidie moet gaan kosten. Afgezien van de kosten om alleen al dat museum te realiseren: ruim 7 miljoen euro! Is dat geld er al? Want de gemeente Ede heeft beloofd (zie de gemeentelijke website) dat dat museum al over een jaar haar deuren gaat openen!

Maar eerst wordt op 30 maart a.s. de stand van zaken over het voedselpretpark in de gemeenteraad besproken. Het CDA gaat het dan toch niet weer hebben over “speklappen” zoals dat in 2021 gebeurde? Neen, natuurlijk niet. Door zowel het CDA en de PvdA zullen ernstige zorgen geuit worden over de huidige situatie en “in principe” blijft de gedachte aan een fantastisch voedselpretpark in Ede bij beide partijen recht overeind staan. Trouwens zal de ChristenUnie dan nog steeds ieder raadslid verbieden om het voedselpretpark te vergelijken met de Floriade? Want dat deed een ander raadslid tijdens een raadsvergadering. Het raadslid van de CU verbood vervolgens heel naïef dat Edese raadsleden het voedselpretpark bleven vergelijken met de Floriade.

Wij, simpele inwoners van Ede, mogen louter afwachten. Maar een professionele cabaretvoorstelling zal niets zijn in vergelijking met de de prachtige amateur-toneelvoorstelling die zal plaatsvinden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart a.s. met als hoofdrolspelers het CDA en de PvdA!

Dus beste inwoners van Ede: grijp uw kans om een gratis cabaretvoorstelling bij te wonen van de gemeenteraad op 30 maart a.s. (vanaf 19.00 uur) of kijk live tv bij Xon, de lokale tv-zender.               

1 thought on “GRATIS CABARET-VOORSTELLING IN EDE OP 30 MAART 2023

  1. Je kunt je ook nog afvragen of een dergelijke minuscule partij een burgemeesterspost rechtvaardigt, en of Verhulst binnenkort na zes jaar niet beter z’n biezen kan pakken. Zo’n beste burgemeester is het niet, bij vlagen kun je nog beter naar Van der Cnaap terugverlangen…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *