GEBAKKEN CULTURELE LUCHT

Het project ARTBASE Ede komt aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van 20 mei a.s.
Zou er trouwens al overleg zijn geweest tussen de coalitiepartijen en de verantwoordelijke wethouder over ARTBASE? Want zoals we allemaal weten houdt de gemeente Ede zielsveel van een besloten bestuurscultuur. Dus ik ga er maar van uit dat de oordeel vormende vergadering van a.s. donderdag zeer zinvol zal zijn en tegelijkertijd geheel overbodig. Geachte lezer: alles is al afgekaart in een mooie politieke achterkamer!

Maar toch even een paar kleinigheden over het voorstel. De essentiële zaken, zoals informatie over het geld en de financiering, zijn geheim. Die worden niet getoond aan den volke. Geachte lezer, al aan het begin van die vergadering wordt al besloten om die informatie geheim te houden. Maar ach, zoals zo vaak bij megalomane plannen: geld is niet zo belangrijk!
Maar ik dwaal af. Terug naar dat voorstel.

Het gebouw, inclusief de inrichting, gaat 7,4 miljoen euro kosten. Dat is een raming, gewoon uit de duim gezogen! Want dat laatste wordt geïllustreerd door de volgende zin in het raadsvoorstel: “De gemeente Ede als initiatiefnemer zal een relevante bijdrage moeten leveren om andere financiers in het plan mee te krijgen”. Vooral het woordje relevant zegt niets!!
Nog een fraaie zin: “Als de gemeente het exploitatietekort structureel zou dekken ontstaat er een sluitende exploitatiebegroting”.
Dus in simpel Nederlands: de gemeente Ede betaalt altijd het verlies. Maar gelukkig is er nog een paragraaf over de financiële reserve met weer een bijna debiele zin (letterlijke weergave komt nu):
“Voor de structurele exploitatie van gaan we voor een sluitende Businesscase er dan ook vanuit dat er structureel geen reserve wordt opgebouwd, maar dat onderaan de streep het gemiddelde uitkomt op nul euro” Wat een onzin allemaal!

Die businesscase is geheim (kleinigheidje!). Dus, volgens bovenstaand citaat hoeft er geen reserve worden opgebouwd. Hoewel, een paar zinnen verder in het voorstel: “In de ruimte die ontstaat kan er een bedrag gereserveerd worden voor het opbouwen van enige reserve” Weer complete onzin!
Wat vindt u van de volgende zin: ”De verwachting is dat in de praktijk de resultaten in de eerste jaren wat hoger zijn (o.a. meer bezoekers verwacht)”. Waar is die verwachting op gebaseerd?

Bij het raadsvoorstel zit een masterplan zonder de financiële bijlage, die wel wordt genoemd in dat plan. Maar ja, geheimhouding toch? Dan nog weer iets moois in dat masterplan. De onderbouwing, zoals dat genoemd wordt. De onderbouwing wordt krachtig onderstreept door benchmarking, een vergelijking met andere, dus vergelijkbare projecten. Dat is zeer verstandig. Vier musea worden erbij gehaald. Het museum Voorlinden: in 2018 een verlies van 300.000 euro. Het Van Abbemuseum: gemiddeld een negatief resultaat van 4 miljoen. Het Du Pont museum: verlies ruim 1 miljoen euro. Dan nog het museum De Fundatie te Zwolle: in 2018 80.000 euro verlies. Maar die cijfers worden juist niet genoemd bij die benchmarking!! De benchmarking gaat natuurlijk alleen maar over de bezoekersaantallen. Geld is niet belangrijk. Ik zou zeggen: doe aan eerlijke en volledige benchmarking.
Het masterplan kent mooie zinnen. In de volgende zin wordt alles duidelijk. Daar komt ie: “Het is meer een ruimtelijke documentaire dan een abstracte beleving”.

De gemeenteraad gaat a.s. donderdag een oordeel geven. O nee, dat zeg ik onjuist. De raad gaat een oordeel vormen. Dat is iets totaal anders. Let op het CDA; deze partij zal a.s. donderdag ernstige twijfels hebben. Vervolgens zal die partij tijdens de besluitvormende vergadering (een paar weken later) slechts een stemverklaring afgeven waarbij akkoord wordt gegaan met het plan. Het raadsvoorstel over ARTBASE haalt het heus wel. Verder blijft ARTBASE een ruimtelijke documentaire: een ballon vol met gebakken zogenaamde culturele lucht.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *