FLEXWONINGEN IN EDE KOMEN NIET VAN DE GROND

Gewoonweg fantastisch dat wethouder Meijer weer een mooi project gaat doen. Hij is al bezig met het World Food Center, maar dat is niet genoeg en nu komt er nog iets bij!! Ronkend nieuws in de dagbladen. Wethouder Meijer wil namelijk dat er voor kerstmis 2023 flexwoningen worden gebouwd in Ede. Dat is toch geweldig. Misschien wel 100 tot 200 flexwoningen in Ede! Wat een idee, Op die manier kun je de woningnood in Ede verminderen. Afgelopen woensdag stond daarover in EdeStad een artikel. “Het streven is om 110 flexwoningen al voor de kerst van 2023 te bouwen” Dat unieke idee heeft de wethouder verder opgeschreven in een memo voor de gemeenteraad. Die hebben natuurlijk met rode oortjes het epistel gelezen. Kortom,    weer een project van deze wethouder! Maar ik voorspel nu al dat dit project, net zoals het World Food Experience, niet van de grond komt.

Even een groot citaat uit een ander, eerder memo van het college van burgemeester en wethouders van Ede: 

De komende maanden gaan we het “flexwonen” verder uitwerken voor Ede. Onderdelen van die uitwerking zijn onder andere het opstellen van een businesscase, het doen van een locatiestudie om meerdere geschikte locaties te vinden, het uitwerken van de juiste mix (qua opzet, differentiatie en aantallen) en het voorbereiden van een aanbestedingstraject. Op dit moment is daarvoor geen besluitvorming van de gemeenteraad nodig. Zodra we het flexwonen verder hebben uitgewerkt zal het college naar de gemeenteraad komen voor nadere besluitvorming.

Weet u, geachte lezer dat deze zinnen in een memo staan dat het college van burgemeester en wethouders in het jaar 2020 aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Dat is toch mooi! Twee memo’s over flexwoningen in Ede, een memo uit 2020 en een memo uit 2022!!

Toch is er iets geks aan de hand met die twee bijna dezelfde  memo’s. Ze lijken ontzettend veel op elkaar. In beide memo’s worden gelijkluidende uitspraken gedaan over flexwoningen.

Meer dan 2 jaar geleden meldde het gemeentebestuur van Ede al in een memo dat er flexwoningen zouden komen binnen één à twee jaar. Nu, dus meer dan 2 jaar later, deelt het gemeentebestuur precies hetzelfde mee in een nieuw memo.. Maar toch een verschilletje: nu wordt zelfs een extern adviesbureau in de arm genomen. Nou, proficiat!

Dus dan maar een klein vraagje: heeft de gemeente Ede afgelopen twee jaar niets gedaan met die mooie voornemens? Gewoon laten liggen? En nu zelfs met groot verhaal in de krant komen? Twee jaar geleden werd beloofd dat er een businesscase zou worden opgesteld! In dat memo stipt het college een aanbestedingsraject aan voor flexwoningen! Dat was niet alles! In het memo uit 2020 schrijft het college dat er een raadsvoorstel zal komen! Nou, niets van dat alles!!

Dus twee jaar lang is er niets gebeurd met het memo uit 2020. Het enige resultaat is dat er nu een nieuw memo is, waarin precies hetzelfde staat als in het eerste memo.

Die wethouder Meijer toch. Deze werkwijze lijkt sterk op de werkwijze met btrekking tot de World Food Experience: steeds komen er voortgangsrapportages (World Food Experience) en memo’s (flexwoningen), maar er gebeurt niets! Dat allemaal onder de politieke verantwoordelijkheid van wethouder Meijer. Zou ook zo’n extern adviesbureau niets afweten van dat memo uit 2020? Of wil zo’n bureau alleen maar veel geld verdienen?

Ik voorspelde net dat de bouw van de flexwoningen niet van de grond zal komen. Ik verbeter mezelf: ik weet het nu zeker dat onder verantwoordelijkheid van deze wethouder de flexwoningen in Ede er niet zullen komen!    

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *