ER KOMT WEER EEN GEHEIME GEMEENTERAADSVERGADERING AAN!

Donderdag 21 maart a. s. is er weer een geheime raadsvergadering. En niet zo maar eentje! Er wordt op die dag om 3 uur ’s middags vergaderd over het voedselpretpark dat zou komen in de Mauritskazerne te Ede, de zogeheten Food Experience. Door Provinciale Staten van de provincie Gelderland is onlangs een motie aangenomen om per direct geen subsidie (17 miljoen euro) te verstrekken aan de Food Experience. Dus schrijft het college van Ede het volgende aan de gemeenteraad (citaat): “Welke gevolgen heeft dit financieel, juridisch en voor het gebied?” Toch ontbreekt er iets in de opsomming: politieke verantwoordelijkheid!! Ach, dat is niet zo belangrijk. De eerstverantwoordelijke wethouder Meijer heeft nog net op tijd een andere baan genomen en je kunt de nieuwe wethouder Van der Beek toch niet aanrekenen dat al vele miljoenen zijn uitgegeven aan een voedselpretpark, dat er  niet gekomen is!

Dus is er een passende oplossing bedacht door het college van burgemeester en wethouders: een geheime gemeenteraadsvergadering! Die vergadering is ook nog eens informatief. Je mag als raadslid dan geen kritische moeilijke vragen stellen. Dat is bij een informatieve vergadering verboden. Je mag bijvoorbeeld wel vragen of 2024 een echt schrikkeljaar is. Dat is pas een informatieve vraag! Of: hoe laat is het? Maar vragen naar de verdwenen miljoenen van het voedselpretpark: geen denken aan! Als daar als gemeenteraadslid in zo’n geheime informatieve vergadering naar vraagt, dan ben je gewoon een dom gemeenteraadslid. Dan snap je het niet!

Dan ook nog de aanhef van dat onderwerp in die geheime vergadering: “impactanalyse Food Experience”. Dat geeft toch wel enig cachet aan het debacle!!

Zou een extern adviesbureau zich ermee hebben bemoeid? Voor een hoop centen? Eigenlijk is veel belangrijker dat de inwoners van Ede niets mogen weten. Helemaal niets! Dat hoeft ook niet, want er komt een nieuw museum in de Friso-kazerne: Artbase Ede. Een multimediaal museum over Hélène Kröller-Müller. Er moet zonodig weer meer dan 7 miljoen euro gemeenschapsgeld in dat museum gestopt worden en jaarlijks gaat de gemeente Ede 500.000 euro subsidie geven.

Je kunt inmiddels al wel veel lezen over het echtpaar Kröller-Müller. Er is een biografie verschenen over Anton Kröller met de titel: “Leven op krediet”. Die titel zegt genoeg. Over Hélêne Kröller-Müller is eveneens een biografie geschreven. Als toegift komt er op 18 april a.s. een biografie over de minnaar van die mevrouw: Sam van Deventer. Een beschaafder woord in het kader van minnaar is amant. Dat zei men in die tijd! Maar dit laatste terzijde. Zouden we daar eindelijk in kunnen lezen waarom Anton Kröller aan het eind van zijn leven zijn gehele correspondentie en administratie heeft verbrand en waarom hij, samen met Sam van Deventer, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, geheel vrijwillig, meubilair van het jachtslot heeft verkocht aan de Duitse bezetter?

Dus gemeenteraadsleden, van uw maandelijkse vergoeding van circa 2000 euro, kunt u die nieuwe biografie makkelijk betalen. Of van uw maandelijkse netto onkostenvergoeding van ruim 200 euro. Of van de fractie-vergoeding die jaarlijks een paar duizend euro bedraagt. U ontvangt dus genoeg gemeenschapsgeld om een uitgave van 45 euro te kunnen bekostigen! O ja, dat was ik bijna vergeten; een gemeenteraadslid krijgt jaarlijks ook nog een bescheiden gemeentelijke vergoeding voor het betalen van z’n ziektekostenverzekering! Zou ik als AOW’er ook daarvoor bij de gemeente Ede in aanmerking mogen komen? Waarschijnlijk niet! Maar waarom krijgt in Ede een raadslid een gemeentelijke vergoeding voor z’n ziektekostenverzekering? Dat weet niemand!! Hoewel, waarschijnlijk landelijke wet- en regelgeving!   

3 thoughts on “ER KOMT WEER EEN GEHEIME GEMEENTERAADSVERGADERING AAN!

 1. Iedereen met AOW die een constructieve bijdrage levert aan het raadswerk heeft recht op de bijbehorende wettelijk vastgestelde vergoeding.
  Bron VNG;
  Tegemoetkoming ziektekosten
  Ontvangt een raadslid een tegemoetkoming in de ziektekosten?
  Ja, raadsleden hebben jaarlijks aanspraak op een netto tegemoetkoming in de ziektekosten. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks bij circulaire van BZK bekendgemaakt.
  Wettelijke grondslag: artikel 3.1.10 Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Dus waarom zo goedkoop raadsleden bashen via hun vergoeding in plaats van jezelf verkiesbaar te stellen? Of lijkt het je te veel werk in verhouding tot de vergoeding….dat kan natuurlijk ook maar zwijg dan liever.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *