“EEN VERSLAG VAN DE OPBRENGSTEN”

De wethouders en de burgemeester van Ede kunnen studiereizen maken naar het buitenland. Uiteraard hoeven ze dat niet zelf te betalen. De kosten worden betaald door de gemeente Ede. Ze moeten wel vooraf toestemming vragen aan zichzelf. Nou, dat zal best moeilijk zijn. Ook moet van te voren de gemeenteraad geïnformeerd worden. Gebeurt dat weleens? Waarschijnlijk weet niemand dat! Of wordt zoiets, en dat is niet eens onwaarschijnlijk in Ede, zorgvuldig geheim gehouden.

Afgezien van deze kleine dingetjes is er iets geks aan de hand met die reizen.

Twee voorbeelden! Wethouder Meijer maakt in 2023 een studiereis naar Glasgow. Vooraf wordt natuurlijk een kostenoverzicht gemaakt. Achteraf dient een verslag gemaakt te worden en zoiets wordt ook nog gestuurd naar het presidium. U weet wel, dat geheime clubje van de burgemeester en de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Zouden die mensen ook dat geheim moeten houden? Ze weten immers niet beter! Maar goed, nu het tweede voorbeeld. Wethouder Bijl maakt in 2023 een studiereis naar Helsinki en Tallin. Ook hier natuurlijk vooraf een kostenoverzicht en na afloop een mooi verslag. Tot zover niets aan de hand toch?

Nou toch wel. Willen die wethouders soms geld verdienen aan die studiereizen? Want wat staat er in het openbare verslag van de presidiumvergadering van 3  juli 2023?

Een prachtig citaat uit de notulen van die vergadering: “Zoals gebruikelijk ontvangt het presidium na afloop een verslag van de opbrengsten van de reizen”.         

Begrijp ik nu goed dat er winst gemaakt wordt op die reizen? Gaat wethouder Meijer de tekorten van het voedselpretpark in Ede aanvullen met de opbrengsten van zijn studiereis? Ik hoop wel dat er nu nog meer studiereizen naar het buitenland worden gemaakt door de burgemeester en de wethouders. Misschien kan wethouder Bijl een mooi reisje maken naar het kunstcentrum ARTBASE in Brussel. Zoiets moet er namelijk ook komen in Ede, het ARTBASE Ede! En dan na afloop van zo’n inspirerende studiereis een verslag van de opbrengsten. O ja, wethouder Meijer kan toch nog eventjes naar het World Food Center in Amerika. De opbrengsten zullen gigantisch zijn.

Een beetje sneu is wel dat deze wethouder er in Ede mee ophoudt. Hij wil geen wethouder meer zijn. Dus die studiereis naar Amerika zal er niet meer voor hem inzitten. Zou tegelijkertijd met hem het voedselpretpark World Food Experience ophouden te bestaan?

Ik vind wel dat wethouder Meijer nog even in een openbare vergadering van de gemeenteraad van Ede verantwoording moet afleggen over het voedselpretpark. 

Dat kan echt wel in november of december 2023. Dan kan de gemeenteraad beslissen of het nog zin heeft om door te gaan met dat voedselpretpark in Ede.

Het worden dus misschien wel twee mooie maanden! Kortom gemeenteraad, neem de regie in eigen hand en ga, nu het nog kan, beraadslagen met wethouder Meijer over het voedselpretpark Experience in Ede. Misschien daarna een gemeentelijk cadeautje voor hem: op kosten van de gemeente Ede een bezoekje aan het World Food Center in Amerika? Of een koninklijke onderscheiding? Dat is namelijk aanmerkelijk goedkoper voor Ede!

Vooruit tot slot: wethouder Meijer, die er mee ophoudt, is lid van de ChristenUnie. Die partij schreef op de website van die partij dat binnen twee weken na 6 oktober jl. de naam van de beoogde opvolger van Meijer bekend zou zijn. Het werd ietsje later, maar er is nu een kandidaat wethouder van de CU. Tot op heden doet die beoogde nieuwe CU-wethouder in zijn werkzame leven iets met zonnepaneelparken. Gaat hij als lid van het college het Binnenveld volplempen met die dingen? Wie weet! Hij wordt waarschijnlijk de eerst verantwoordelijke wethouder voor de World Food Experience. Zou die Experience omgebouwd kunnen worden tot World Solar Experience? De bananenkas kan dan ingeruild worden voor een mooi zonnepaneelpark en iedere bezoeker (naar verwachting zo’n 400.000 per jaar!) krijgt een heel klein led/solar lampje mee naar huis. Iets om naar uit te kijken!             

1 thought on ““EEN VERSLAG VAN DE OPBRENGSTEN”

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *