EEN BRIEF VAN DE BURGEMEESTER VAN EDE

Onlangs ontvingen mijn vrouw en ik een brief van de burgemeester van Ede, de heer R. Verhulst. Nou, dan schrik je wel even. Want enkele jaren daarvoor had ik talloze nogal boze brieven ontvangen van de landsadvocaat Pels Rijcken. Die brieven gingen over de vorige burgemeester van Ede, de heer Van der Knaap. Dus gingen wij er maar eens even netjes voor zitten.

Ondertussen heb ik inmiddels veel opgestoken van onze burgemeester Verhulst. Over literatuur bijvoorbeeld. Welke boeken je moet lezen. Gratis geeft hij in openbare vergaderingen van de gemeenteraad adviezen welke boeken je kunt lezen. En in zijn twee-wekelijkse columns in EdeStad borduurt hij daar vrolijk verder op los. We moeten tenslotte niet vergeten dat hij op Wikipedia wordt beschreven als schrijver, als een echte auteur. Vooral de laatste column van hem (20 september jl.) is van een hoog niveau. Nou ja, van een hoog hilarisch niveau. Hij suggereert in die column dat over 2 weken in een nieuwe column, hij nog meer informatie zal geven over een boek, dat hij tijdens een raadsvergadering had aanbevolen.  De lezer van zijn column zou binnen 2 weken dat boek moeten gaan lezen. Dat schrijft ie ook in dezelfde column van 20 september jl. Hetgeen, dat suggereert hij eveneens, toch niet lukt. Dus wachten de inwoners van Ede, waaronder mijn vrouw en ik, geduldig af. Ja toch, een burgemeester met zo’n statuur, nou dan weet het wel. Dan heb ik het natuurlijk niet over het boekje “Stakende Stemmen”, dat hij een paar jaar geleden geschreven heeft.

Zo mooi, dat boekwerk. Op de achtervlap van dat boekje staat ook iets grappigs: “columns die niet hoeven te kloppen”. Mogelijk dat daar al verwezen wordt naar de column van Verhulst van 20 september jl. Dus bevat klaarblijkelijk dat boekje al iets van een toekomstvisie van de auteur.

Toch beseffen mijn vrouw en ik, onszelf terdege, dat in de column die u nu leest, enige juridische voorzichtigheid betracht moet worden. Je weet zelf maar nooit (in deze column hoeft de kwaliteit van de Nederlandse taal toch niet voorop te staan!). Zoiets is voorbehouden aan echte auteurs. Maar toch is enige terughoudendheid van belang. Want anders gaat de burgemeester advocaten op mij afsturen die mij via een brief sommeren binnen 10 dagen op te houden met het schrijven van columnpjes. Hij heeft daar inmiddels ervaring mee.

Blijft nu even over die brief die wij van hem hebben ontvangen. Als burgemeester feliciteerde hij ons met ons 50-jarig huwelijks jubleum. Sympathiek! Nu heb ik twee handtekeningen van hem: 1 handtekening onderaan de persoonlijke brief en 1 handtekening in zijn literaire standaardwerk  “Stakende Stemmen”

Wij zijn dolgelukkig met zulke literaire schatten!!      

1 thought on “EEN BRIEF VAN DE BURGEMEESTER VAN EDE

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *