DE STICHTING WORLD FOOD CENTER EXPERIENCE EN DE FLORIADE

De Stichting World Food Center Experience (dat Edese voedselattractiepark) heeft op 5 april j.l. een voortgangsrapportage geschreven voor de gemeente Ede. Die term “voortgangsrapportage” is best wel grappig, want die rapportage gaat eigenlijk louter over uitstel van de realisering van het voedselattractiepark in Ede. Maar je kunt moeilijk die rapportage nog veranderen in “achterstandsrapportage”. Wellicht is dat een praktische suggestie voor de komende rapportage van 1 september a.s.? Want de gemeente Ede heeft tenslotte vastgesteld dat er per 1 september a.s. weer een verplichte rapportage moet komen.

Dus weer naar die voortgangsrapportage van 5 april jl. Trots wordt in de rapportage gemeld dat de Stichting World Food Experience samen met de gemeente Ede en de provincie Gelderland een eigen paviljoen heeft ingericht op het terrein van de Floriade vlakbij Almere.  Want je moet wel reclame maken voor dat nieuwe Edese voedselattractiepark! Uitvoerig kun je over dat paviljoen lezen in de rapportage. Daar word je even blij van. In de rapportage wordt de naam paviljoen ook gewijzigd, namelijk: “het World Food Pavilion”. Kijk, dan zet je Ede wel op de internationale kaart!  

Opeens bedenk je dat over de kosten van dat paviljoen niets vermeld wordt in de rapportage. Wie betaalt dat paviljoen eigenlijk? Hoeveel kost dat paviljoen? Waarom vermeldt de stichting World Food Experience niets over de kosten in de rapportage? Hoeveel belastinggeld heeft dat paviljoen gekost? Waarom is die stichting daar niet transparant over?

Zo’n half jaar lang is de Floriade geopend voor publiek, dus ook het Edese Pavilion (dat woord “Pavilion” blijft een raar woord). Dat stukje Ede moet natuurlijk wel bemensd worden met personeel. Dat kost geld. Het Pavilion moest uiteraard eerst gebouwd worden. Wel zijn er enkele financïele lichtpuntjes. In de Innovatiedome (part of the Pavilion) worden de displays door de deelnemende bedrijven en organisaties betaald en zelfs een deel van de tuininrichting wordt niet betaald vanuit gemeenschapsgelden.

Dus vanaf 14 april jl. tot en met 9 oktober a.s. is de Floriade open voor publiek. Voor die 180 dagen dat het Edese Pavilion geopend is en voor de bouw van dat Pavilion is in totaal

 € 600.000,– nodig (o.a. personeelskosten). De gemeente Ede legt € 49.500,– bij en de provincie Gelderland heeft een berag van € 275.000,– betaald. Dus blijft er nog een bedrag van € 275.500,– over. Waar is dat geld vandaan gekomen? Trouwens de financïele bijdrage van de gemeente Ede is belastinggeld en het geld van de provincie Gelderland ook!! Maar de rest dan, die kleine 3 ton? Heeft de Stichting World Food Center Experience dat betaald? Maar die stichting wordt toch voor de hele 100% gefinancieerd door de overheid, uit belastinggeld? Dat had natuurlijk gewoon in de voortgangsrapportage moeten staan van de Stichting World Food Center Experience.

Het aardige is wel dat dat de Floriade duurt tot begin oktober 2022. De eerstvolgende rapportage van de stichting komt op 1 september a.s. Dus er is nu nog tijd genoeg voor het bestuur van de Stichting World Food Center Experience om daaarin precies mee te delen op welke wijze het World Food Pavilion op de Floriade is betaald.

De term “voortgangsrapportage” is dan vanzelfsprekend  gewijzigd in: “progress report”. Daar maakt zo’n stichtingsbestuur dan geweldig veel indruk mee!!

Maar toch duurt het zo langzamerhand erg lang. Het eerste idee voor een voedselattractiepark was er in 2011 en tot op heden (mei 2022) is er nog geen kilo bouwmateriaal aangeschaft. Of zou dat alles iets virtueels zijn? Iets wat louter bestaat in de hoofden van politieke bestuurders en ijverige ambtenaren en meelopende koploperbedrijven? Nu begrijp ik ook beter dat boekje (met de titel “Stakende stemmen”) van de burgemeester van Ede. Dat was een boekje over een fictief platform van kritische inwoners van een gemeente. Misschien kan hij op korte termijn (weer in de zomervakantie) een boekje gaan schrijven over een fictief voedselattractiepark! Dan kan de gemeente Ede langamerhand wel een echte “Writer City” worden!! Maar afgezien van dat nieuwe boekje van de burgemeester; wat gebeurt er na oktober a.s. met het Pavilion? Kan dat Pavilion geplaatst worden in het centrum van Ede als een echte herinnering aan dat fantastische fictieve idee van dat Edese voedselattractiepark? Ik verheug mij er nu al op!           

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *