DE SGP IN EDE: EEN ONBETROUWBARE PARTIJ?

De Staatkundig Gereformeerde Partij in Ede is gebouwd op principes, christelijke principes. Dus mag je veronderstellen dat het begrip “betrouwbaarheid” voor deze partij vanzelfsprekend is.

Natuurlijk hoort daarbij in Ede een SGP-verkiezingsprogramma 2022 – 2026.

Zo’n partij zal zichzelf nooit, maar dan ook nooit, verloochenen. Of is de SGP een gewone politieke partij die uiteindelijk ordinair eigenbelang niet onbelangrijk vindt?

Eerst maar even naar dat SGP-verkiezingsprogramma over die betrouwbaarheid. Een citaat daaruit: “de SGP gaat voor een gemeente die betrouwbaar is voor al haar inwoners; een betrouwbare overheid is een overheid die zich aan afspraken houdt. Een betrouwbare overheid vraagt om integriteit van haar bestuurders en raadsleden”.

In 2020 stemde deze partij tegen het realiseren van een groot zonneveld op het voormalig landgoed Nergena in Bennekom (landbouwgrond). In het verkiezingsprogramma staat dan ook het volgende: ”geen zonnevelden op landbouwgrond”.  

Dat oogt betrouwbaar. Dus nog even een citaat: “Vanuit de houding: doe wat je zegt en zeg wat je doet. Eerlijk, slagvaardig en dienstverlenend”.

Inmiddels zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en de SGP heeft een wethouder in het college van burgemeester en wethouders van Ede. De betrouwbaarheid en eerlijkheid van de SGP kan getoetst worden aan het handelen van dit college met name de SGP-wethouder Arnold Versteeg. Is die SGP-wethouder nog tegenstander van het realiseren van zonnevelden op landbouwgrond? Staan de gemeenteraadsleden van de Edese SGP nog achter het verkiezingsprogramma van de SGP? Kunnen de inwoners van Ede nog eisen om integriteit van de SGP-wethouder en de SGP- gemeenteraadsleden? Wel, inmiddels is de SGP-wethouder voorstander van het realiseren van dat grote zonneveld op landbouwgrond. Op 3 november a.s. zal er een gemeenteraadsvergadering zijn. Deze besluitvormende vergadering is een vervolg op de oordeelvormende raadsvergadering. In deze laatste vergadering was al duidelijk dat ook de SGP-fractie vóór dat grote zonneveld is.

Nu al kan geconcludeerd worden dat de SGP het eigenbelang zeer belangrijk vindt: het hebben van een SGP-wethouder in het college. Op zich is dat niet zo erg. Wel erg is dat de SGP zich niet houdt aan de beloftes die gedaan zijn in het eigen verkiezingsprogramma. Zoiets zou toch eigenlijk onvoorstelbaar moeten zijn voor zo’n principiële partij!! Zou de SGP aan de omwonenden van dat te realiseren zonneveld kunnen uitleggen waarom nu opeens de SGP vóór een zonneveld is op landbouwgrond? Waarom de SGP nu voor verlies van landbouwgrond is?

Je verlaat toch niet je principes omdat je een wethouder in het college hebt zitten?

Kun je zo’n houding nog betrouwbaar een eerlijk vinden? Ach, de SGP gaat dat ongetwijfeld, in het openbaar, uitleggen aan de omwonenden. Over integriteit gesproken! Je gaat je jezelf toch nooit verloochenen, geachte SGP?  

Ook op 3 november a.s. wordt er in de raadsvergadering gesproken over het World Food Center Experience te Ede. Over betrouwbaarheid gesproken: de Edese PvdA heeft, net zoals de SGP, een wethouder in het college. Dus is de PvdA in het kader van dat voedselattractiepark van mening veranderd. Eerst tegen, maar nu opeens vóór dat park. Lijkt de PvdA, in het kader van betrouwbaarheid, op de SGP?

Of blijft het stil in die PvdA-hoek? Misschien zal de PvdA-fractie een eerlijk betoog houden over de nieuwe PvdA-wethouder die blijkbaar belangrijker is dan het vasthouden aan een eerder ingenomen belangrijk principieel standpunt.

Maar waarschijnlijk zal die vergadering slechts weergeven waarom er steeds minder vertrouwen is in de landelijke en plaatselijke politiek. Meer wordt het mijns inziens niet.       

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *