DE PROVINCIE GELDERLAND MET HET TROETELKINDJE WFC

In 2019 heeft de provincie Gelderland 17 miljoen subsidie verleend aan de Stichting World Food Center te Ede. Een echt cadeautje, gewoon 17 miljoen euro. De gemente Ede deed er nog eens 6 miljoen euro gratis bij en de Rijksoverheid, via een alleraardigste financiële constructie, 11 miljoen euro. Kortom, het kon niet op. Ach, de lening van 22 miljoen euro van de Gemeente Ede moet ik niet vergeten.

Die stichting WFC heeft natuurlijk haar eigen verantwoordelijkheid voor haar functioneren. Wethouder Meijer zei dat laatst nog tijdens een gemeenteraadsvergadering. Maar je moet als stichting wel samenwerken. Zeker als je een aannemer zoekt voor de bouw van het voedselattractiegebouw, de Experience. Dus wat gebeurde er in 2020?

De provincie Gelderlland schreef een marktsonsultatie uit, via Tender Ned, een website waarin overheidsopdrachten worden aangekondigd en vooraangekondigd. Die verhullende begrippen worden er aldaar voortdurend tegenaan gegooid.

Wat was eigenlijk die marktconsultatie?

Deze marktconsultatie werd georganiseerd om een beter inzicht te krijgen in de marktmogelijkheden en de wijze waarop en tegen welke condities het gebouw de Experience ontwikkeld en gerealiseerd kon worden. Op deze manier wilde de stichting dat de aanbesteding succesvol op de markt gezet werd.

Voor de goede orde: ik bedenk dit niet zelf; het bovenstaande staat gewoon op TenderNed.

Maar wethouder Meijer van Ede heeft toch gezegd dat het WFC alles zelf doet! Nou mooi niet. De provincie Gelderland was (simpel gezegd) gewoon opdrachtgever voor die marktconsultatie.

Hoezo eigen verantwoordelijkheid van de stichting WFC?

Maar nu nog even die subsidies, die cadeautjes van de provincie, Ede en de Rijksoverheid.

Die subsidies werden en worden in gedeelten verstrekt. Omdat de stichting WFC haar zaakjes niet op orde heeft, maakte de gemeente Ede op 1 april jl. en 1 juli jl.  geen subsidiegeld over. Keurig, nietwaar! Want het WFC heeft nagelaten om de bouw van de Experience succesvol aan te besteden.

Weliswaar een kleinigheidje, maar toch.

Maar de provincie Gelderland dan? Die provincie heeft wel nauwgezet op die data grote subsidiebedragen overgemaakt naar de stichting, terwijl die stichting gewoon niet gedaan heeft wat het wel moest doen!

O ja, in 2019 heeft de provincie Gelderland besloten om 11 miljoen euro ter beschikking stellen aan die stichting, die haar zaakjes nu niet op orde heeft. De toenmalige gedeputeerde van die provincie moest natuurlijk geruststellende woorden uitspreken tijdens de vergadering van de provinciale staten. Wat zei die gedeputeerde toen precies, citaat: “Het geld komt in fases ter beschikking. Wordt tussentijds een doelstelling niet gehaald, dan is er een noodremprocedure” Einde citaat.

Nou, de gemeente Ede is opgehouden om vanaf april 2022 subsidie te geven aan de stichting, maar de provincie Gelderland gaat daar nu gewoon mee door. Hoezo noodremprocedure? Het waren, naar nu blijkt, loze gratuite woorden, om die 17 miljoen euro er door te krijgen.

Volgens mij bestaat de zogenaamde noodremprocedure louter bij de Nederlandse Spoorwegen.

Gelukkig is het nu zomervakantie, beter gezegd, zomerreces, De provinciale statenleden en de gemeenteraadsleden kunnen nu niets doen, want het is vakantie. De maandelijkse vergoedingen aan hen worden wel keurig doorbetaald, net zoals de provinciale Gelderse subsidie aan de stichting WFC voor de realisering van het gebouw de Experience te Ede.

Dus gewoon wachten op de voortgangsrapportage van de stichting WFC, waarin netjes wordt beschreven dat de realisering van het de Experience al dan niet succesvol is aanbesteed. Kortom: alleen samen komen wij de tijd door tot 1 september a.s.; de datum van publicatie van de nu al beroemde rapportage!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *