DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN EDE

Op 16 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Ede.14 Partijen gaan meedoen; wat zal dat allemaal reuze leuk en gezellig worden! Misschien zijn er straks wel 14 fractievoorzitters die met z’n allen in het presidium gaan zitten. Dat is het clubje van de fractievoorzitters, samen met de voorzitter van de gemeenteraad, de ongekozen burgemeester.

Overigens, in 2021 heeft dat presidium voornamelijk gezeverd over hoeveel interrupties er uitgesproken mogen worden in een raadsvergadering en hoelang een interruptie mag zijn en of de tijd van een interruptie kan worden afgetrokken van de spreektijd van een fractie. Het presidium heeft uiteraard daarover geen besluit genomen. Neen, natuurlijk niet want m.i. lijdt de voorzitter van dat clubje aan besluiteloosheid. Dus zal er gewoon door worden gezeverd. Terwijl het reglement van orde van de gemeenteraad duidelijk is over interrupties. Maar ja, interrupties zijn onvoorspelbaar en daarom lastig. Dus moeten dat soort dingen vermeden worden. Althans die indruk heb ik, wel een hele stellige indruk!

O ja, er zou, zo heeft het presidium begin juni 2021 bedacht, door datzelfde presidium iets besloten worden (binnen een halfjaar) over de agendacommissie. Dat is de commissie, bestaande uit de burgemeester en een ambtenaar. Die commissie beslist welke onderwerpen aan de orde komen in de gemeenteraad. In alle gemeenten bestaat de agendacommissie hoofdzakelijk uit gemeenteraadsleden. In Ede, als enige gemeente, beslist dus de burgemeester, als voorzitter van de agendacommissie, over welke onderwerpen de gemeenteraad mag vergaderen.

Dus u raadt het al, geachte lezer, er is, na een half jaar, niets besloten over de agendacommissie. Zoiets laat je gewoon doorsudderen, lekker niets aan doen!!

Maar nog even de verkiezingen. Onverminderd staat het CDA er slecht voor in alle peilingen. Is het CDA op weg naar 2 zetels in Ede? Zolang het CDA hoogbouw wil in het dorp Lunteren, vrees ik het ergste voor die partij. Ook aan de rechterkant van het kiezersspectrum is er in Ede meer ruimte gekomen met de partij Forum voor Democratie en de partij Belang van Nederland (o.a. de heer Haga). In 2021 (Tweede Kamerverkiezingen) hebben in Ede nota bene ruim 3600 personen gestemd op de FvD!

Op links beginnen GroenLinks en D66 al te bibberen, nu de partij Milieu en Mens mee gaat doen.  Hoewel, D66 is in Ede gewoon een rechtse partij geworden. Kortom, alles overziend, gaat het CDA nog wel een wethouder leveren? Verliest GemeenteBelangen zetels aan de nieuwe rechtse partijen? En gaat  de huidige wethouder van GemeenteBelangen vanaf maart 2022 wachtgeld ontvangen (ruim € 7000,– per maand)?

Tot slot, het verkiezingsprogramma van de VVD in Ede. In dat programma komt het begrip cultuureducatie niet voor. Dat is een beetje sneu. Die partij levert nu immers de wethouder van cultuur. Maar nu snap ik ook waarom bij dat nieuwe virtuele museum ARTBASE (kosten ruim 7 miljoen euro) kinderen jonger dan 11 jaar niet welkom zijn. De VVD vindt blijkbaar dat aldaar cultuureducatie voor kinderen (tot 11 jaar) overbodig is. Afgezien daarvan heeft die wethouder aan de raad beloofd dat in het eerste kwartaal van dit jaar, dus voor 1 april a.s. (wel een leuke datum!), er duidelijkheid zal zijn of de ruim 7 miljoen euro dan voor dat museum bij elkaar geharkt is!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *