De gemeenteraad van Ede: een echte papieren tijger!

De gemeenteraad van Ede is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Ede; zeg maar gewoon de baas van de gemeente Ede. En daarom heeft die raad een lijst gemaakt, van onderwerpen die binnenkort door die raad behandeld worden. (Ik verzin dit niet; kijk op de website van de gemeente Ede.) De lijst heet “Lange Termijn Planning”. Taalkundig klopt er niets van, maar dat terzijde.

Op die langetermijnplanning staan 59 onderwerpen. Hoewel, er wordt vermeld dat 8 onderwerpen     al afgerond zijn. Die kunnen dus van die lijst af!!!

Dan zijn 29 projecten “op planning” en van 20 projecten is de planning aangepast (in gewoon Nederlands: vertraagd). Van 2 projecten is de planning onbekend.

Eigenlijk loopt bijna 50% van de planning vertraging op. Echt komisch is een mededeling in het verslag van het presidium (de fractievoorzitters en de burgemeester) van 8 juni 2020 dat de motivering van aanpassingen/vertragingen in de langetermijnplanning is verbeterd. Nou, in die hele langetermijnplanning wordt helemaal niets gemotiveerd.

Even tussendoor: na die vergadering van 8 juni jl. zijn er diverse presidiumvergaderingen geweest.

Worden de verslagen van die vergaderingen soms op de langetermijnplanning geplaatst met de aantekening: “planning onbekend”?

Dan ontbreken er nog enkele onderwerpen op de langetermijnplanning. Bijvoorbeeld de verordening uitvoering gedragscode van de gemeenteraad. Waarschijnlijk komt ook hierbij te staan: “planning onbekend“.

Dan heeft de raad ook nog een wettelijke taak te verrichten die uiteraard op de planning moet komen staan: het vaststellen van de uitvoeringsagenda van het lokaal gezondheidsbeleid inclusief doelstellingen, acties en resultaten (overeenkomstig artikel 13 van de Wet publieke gezondheid).

Welk orgaan binnen de gemeente moet zorgen voor de juiste en tijdige afwikkeling van al dit soort technische zaken/afspraken? Is dat niet de griffie?

Is de gemeenteraad van Ede wel de bestuurlijke baas van Ede? Dat vraag ik mij af.

Daarom wil ik benadrukken dat de mededeling van de burgemeester op 17 september jl. (tijdens een raadsvergadering) steeds belangrijker wordt: “u bent de enige die daar naar vraagt”.  Zo’n uitroep geeft aan wie werkelijk de baas is in bestuurlijk Ede en zo’n uitspraak zegt genoeg. Helaas!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.