DE GEMEENTERAAD SJOKT GEDWEE NAAR DE VERKIEZINGEN VAN 16 MAART 2022  

Keurig op tijd verschijnen op de openbare website van de gemeente Ede altijd de agenda’s  van de raadsvergaderingen van Ede. Ook deze week staat de agenda van de raadsvergadering van 3 juni a.s. op de website. Die agenda wordt gemaakt door de agendacommissie. Ook dat kun je lezen op die website. Volgens die website bestaat die commissie uit  de burgemeester, samen met de raadsgriffier, de plaatsvervangend raadgriffier en de collegesecretaris. Daar klopt helemaal niets van. De gemeenteraad heeft juist iets anders afgesproken in het reglement van orde van de gemeenteraad, Daarin staat dat die belangrijke commissie alleen bestaat uit de burgemeester en zijn hulpje, de raadsgriffier. Dus beste gemeente Ede, zet even de juiste zaken op jullie website! Geef geen onjuiste voorstelling van zaken naar de inwoners van Ede!! Die commissie bestaat niet uit 4 personen maar uit 2 personen. Maar die zeer kleine agendacommissie, is dat dan eigenlijk niet een soort politburo als je dat vergelijkt met alle 351 gemeenten in Nederland? In al die gemeenten bepalen de raadsleden zelf wat er besproken gaat worden in een gemeenteraadsvergadering. In Ede, als enige gemeente in Nederland, bepaalt de burgemeester waarover iets gezegd wordt in de gemeenteraad!

Dat kan toch niet! De democratie wordt hiermee in Ede een loer gedraaid!!

Zou dat bureautje zich houden aan de planning voor de raadsvergaderingen? Die planning kun je ook vinden op de website van Ede. Kortom, ik ben gaan vergelijken. Een paar voorbeelden, niet alles, want die planning beslaat uit 18 bladzijden, wel een indrukwekkend geheel. Bijvoorbeeld het beleidsplan participatiewet. De raad gaat daar, volgens die planning, over praten op 3 juni a.s. Op de agenda voor 3 juni a.s. staat dat niet vermeld. Bijvoorbeeld de koersnota mobiliteit. De planning vermeldt 3 juni a.s. Dat is niet terug te vinden op de agenda van 3 juni a.s. Het speelbeleidsplan: de planning: 3 juni a.s.; de agenda vermeldt niets. De participatieverordening: de planning: het 2e kwartaal van dit jaar: de agenda vermeldt niets; nou ja, het 2e kwartaal duurt wel tot 1 juli a.s. Zo kun je nog wel even doorgaan.

De gemeenteraad begon een jaar geleden te kletsen over de integriteit van de gemeenteraad. Iets in het kader van mogelijke betrokkenheid van een raadslid bij de aanleg van een zonnepanelenveld, of zoiets. Destijds  sprak de burgemeester de volgende historische woorden: “u bent de enige die daar naar vraagt”.  Ik herhaal dat nog even, want zoiets is een prachtige illustratie van de “fijne”  besloten bestuurscultuur. Maar dat terzijde. Afgesproken is dat er een uitvoeringsprotocol komt in het kader van de integriteit van de gemeenteraad. Ook dat klinkt, zoals bij veel zaken van de gemeente Ede, heel deftig. Volgens de planning besluit de raad daar op 3 juni a.s. over. Het resultaat: er is nog niets van dat alles verschenen op welke agenda van de raad dan ook.

De raad heeft besloten in het najaar van 2020 dat er een uitvoeringsagenda komt over het gemeentelijke beleid over gezondheid. Ook dat klinkt, zoals bij veel zaken van de gemeente Ede, heel deftig. In gewoon Nederlands: wanneer ga je iets doen! Die uitvoeringsagenda moet er komen, volgens afspraak in het 2e kwartaal van 2021. Maar ook hier heerst stilte.

Dan het onderwerp: visie Ede 2040. Volgens de planning wordt de raad geïnformeerd op 20 mei 2021. Op geen enkele agenda tot nu toe is er iets over te vinden. Maar wellicht vergis ik mij.

Toch wel belangrijk hierin is de rol van de gemeenteraad. Die raad moet toch zelf gaan beslissen waarover en wanneer over iets vergaderd wordt?! Een zogenaamd politburo heeft dat blijkbaar vanaf 2018 stilletjes overgenomen. De raad laat alles gedwee over zich heen komen en doet niets aan de eigen agendering van allerlei zaken. Zoiets geeft de kwaliteit aan van de gemeenteraad aan. Maar niet getreurd: de gemeenteraadsverkiezingen zijn er al over 10 maanden! Al voor 20 december van dit jaar zal aangegeven moeten worden bij de gemeente Ede welke partijen gaan meedoen! Dus over 5 maanden is er  al meer duidelijkheid over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Ik verheug mij er nu al op!

 

 

 

1 thought on “DE GEMEENTERAAD SJOKT GEDWEE NAAR DE VERKIEZINGEN VAN 16 MAART 2022  

  1. Wat een onderwerpen, recreatiezonering te druk in het bos ?? Moeten ze niet al die Mountain bike parcoursen aanleggen daar krijg je drukte mee ennjaagvje het wild weg.
    Ook de geplaatste uitvraag voor een stadspark op de Paasberg is van de zotte en dan nog met de vraag over een stadsstrandje !

    Van de zotte allemaal en geldverslindend we hadden een mooi park met een mooi gazon waar recreanten konden zonnen en genieten can de vogels etc, nu zo nodig omgeploegd voor meer biodiversiteit 2 maal per jaar maaien, een grote bende en doet afbreuk aan het monumentale en respectvolle karakter van het park. Is het de bedoeling dat het Jodenmonument niet meer gezien mag worden door het hoge gras oid , Maria Moens net opgeknapt er ook niet meer uitziet door haar omgeving, maak wat meer verlichting daar en enkele bankjes waar je zitten kunt en hondenpoepautomaat ( zakjes) en iedereen is tevreden maar niet deze doldrieste gedachtenspinsels slaat nergens op en we zij. Og altijd een dorp !!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.